Minister udskyder krav til dagtilbud i landets mest udsatte boligområder

Børnehaver og vuggestuer i nogle af de mest belastede bydele slipper for at opfylde et nyt krav om bedre fordeling af børn fra nytår. Det møder kritik fra Venstre.

Selvom en ny lov fra årsskiftet skal sikre en bedre fordeling af børn fra udsatte boligområder i landets daginstitutioner, slipper børnehaver og vuggestuer tæt på nogle af de hårdeste ghettoer for at følge reglen. Det skriver Jyllands-Posten.

I alt 46 daginstitutioner, der optager en stor andel af børn fra udsatte boligområder, har fået dispensation fra lovkravet, der ellers betyder, at landets daginstitutioner fra den 1. januar højst må optage 30 pct. børn fra udsatte boligområder. De fleste skal i stedet først opfylde kravet fra 2025.

Det møder kritik fra Venstres næstformand, Inger Støjberg:

- Det har aldrig nogensinde været meningen, at der skulle gives så mange dispensationer. Så kommer man ikke ghettoerne til livs.

Kravet om fordeling af børn var en del af den store lovpakke mod ghettoer, som blev lanceret af VLAK-regeringen i 2018 og fik støtte fra blandt andre Socialdemokratiet.

Kommunerne advarede dog om, at kravet ville lukke flere dagtilbud, der ikke kunne nå at opfylde loven allerede i 2020. I alt 123 institutioner blev vurderet til at være i målgruppen for reglerne. 54 har fået afgjort en ansøgning om dispensation.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) mener, at kravet om fordeling fra den 1. januar giver mening, selvom 46 institutioner får dispensation. Hun slår fast, at alle institutioner skal gøre en indsats fra nytår.

-Dispensationen er ikke en tilladelse til ikke at leve op til reglerne. Det handler alene om tidspunktet for, hvornår man er i mål, siger hun.

MG

https://www.dknyt.dkartikel/minister-udskyder-krav-til-dagtilbud-i-landets-mest-udsatte-boligomraader