DK Nyt
Minister stopper eksport af gipsaffald

Minister stopper eksport af gipsaffald

Ellemann standser nu al eksport af gipsaffald til Sehnde i Tyskland. Det sker på baggrund af en ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen

Gipsaffaldet anvendes i dag i Sehnde til at afdække store bjerge af saltholdige restprodukter fra mangeårig saltudvinding i Tyskland. Men Miljøstyrelsen vurderer i en ny undersøgelse, at anvendelsen af gipsaffald ikke kan klassificeres som nyttiggørelse, men at der er tale om bortskaffelse. Derfor kan miljøministeren nu stoppe eksporten fra Danmark til Sehnde, da det ikke er lovligt at eksportere til bortskaffelse ud af Danmark, hvis vi selv kan behandle affaldet.

- Dette betyder, at vi kan få genanvendt mere gipsaffald til for eksempel nye gipsplader og produktion af cement i stedet for at sende affaldet til Tyskland, hvor det har vist sig, at de ikke udnytter det optimalt, siger Karen Ellemann (V).

Ikke uforsvarlig
Miljøstyrelsen har ikke fundet grund til at konkludere, at behandlingen er miljømæssig uforsvarlig. Til gengæld har Miljøstyrelsen ikke fundet det godtgjort, at gipsaffaldet erstatter naturlige materialer og dermed opfylder definitionen på nyttiggørelse. Derfor har miljøministeren nu truffet en afgørelse om at stoppe for eksport til Sehnde.

- Jeg har nu bedt Miljøstyrelsen om at sende et brev ud til alle landets kommuner om, at eksporten af gipsaffald til Sehnde skal ophøre. I øvrigt satte jeg allerede sidste år en undersøgelse i gang, som skal kortlægge, om der er miljø- og samfundsøkonomisk grundlag for at kræve gipsaffald behandlet på en speciel måde for eksempel ved genanvendelse, siger Karen Ellemann.

Foto: http://www.flickr.com/photos/shawnzam/60492097/sizes/z/in/photostream/

lcl

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/minister-stopper-eksport-af-gipsaffald