DK Nyt
Minister peger på kommuner og regioner i sag om brandskumsforurening
Miljøminister Lea Wermelin (S) glæder sig over samarbejde med progressive lande i EU om helt at få udfaset fluorstoffer fra miljøet.
Foto: Philip Davali, Ritzau Scanpix

Hvem har ansvaret:
Minister peger på kommuner og regioner i sag om brandskumsforurening

Miljøstyrelsen har ifølge miljøminister Lea Wermelin (S) i tide lagt nødvendig viden om PFOS frem og opfordret de lokale myndigheder til at tage affære.

SLAGELSE: Miljøministeren siger ikke direkte, at kommuner og regioner ikke kan løbe fra ansvaret for ikke at have handlet i tide i den sag, hvor blandt andet 180 borgere nu er i uvished om, hvordan det yderst giftige fluorstof PFOS vil påvirke deres helbred. Og så alligevel.

De nævnte borgere har fået stoffet i sig efter at have spist kød fra kvæg, der græssede på enge ved Korsør Nor, hvor der tidligere er sprøjtet brandskum ud i store mængder. Brandskummet indeholdt tidligere det højst problematiske stof, der blandt andet øger risikoen for kræft, lavere fødselsvægt, hormonforstyrrelser og forringet immunsystem.

Lea Wermelin, der onsdag var kaldt i samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om forureningssagen fra brandøvelsespladsen i Korsør, gentog i svar efter svar, at både kommuner og regioner tilbage i 2014 og 2015 har - med tryk på har - fået de relevante data fra Miljøstyrelsen om de risici, som nu er blevet så aktuelle. Og dertil opfordringer til at gøre noget ved sagen.

De oplysninger kom i 2014 efter den første danske officielle sammenkædning mellem brandskum og PFOS-forurening. Kommuner og regioner blev opfordret til både at se på problemet i drikkevand, ved spildevand og som jordforurening. 

Se til Sverige

På det seneste er det kommet frem, at blot otte ud af 500 brandøvelsessteder er blevet undersøgt for netop den forureningsrisiko, og at advarslerne generelt er blevet overhørt. 

Ministeren ville helst snakke fremadrettet og understregede, at Danmark sammen med de mest progressive lande i EU arbejder på ikke alene at få forbudt PFOS, men også hele gruppen af fluorstoffer, PFAS, hvoraf PFOS (der udtales pe-fås) er den farligste variant.

Kødet, der i Korsør blev leveret af et kogræsserlaug, der var ganske uvidende om forureningsrisikoen, indholdt PFOS i en koncentration, der er 63 gange højere end det tolerable. Og på den baggrund spurgte Jacob Jensen (V) ind til, hvem der må siges at have haft ansvaret for, at det kunne ske.

Også Stén Knuth (V), der i øvrigt selv er tidligere Slagelse-borgmester, spurgte ind til det med ansvaret og pegede på Sverige, hvor der nu er retssager i gang i kølvandet på PFOS-forureninger. Med andre ord: Den mulige ansvarspådragelse kan blive pinligt påkrævende at få klarlagt.

Igen svarede Wermelin, at myndighederne - ja, underforstået de lokale - har ansvaret.

Intet klart svar

Efter sommerferien skal Danske Regioner og KL til møde med ministeriets folk om det videre forløb. Regionerne skal have skaffet et overblik over, hvor mange forurenede steder der potentielt skal gribes ind.

Wermelin understregede, at Miljøstyrelsen har opfordret til yderligere skærpet opmærksomhed om PFOS i drikkevand, altså at sænke grænseværdierne for acceptabelt indhold, når stoffet spores i vandet. Ved spildevandet skal der også måles for PFOS ved den mindste mistanke, sagde hun.

SF's miljøordfører Signe Munk efterspurgte, at Wermelin "satte sig for bordenden" for at koordinere det myndighedsarbejde, der nu forestår, og som involverer mange forskellige instanser indenfor miljø og sundhed. Hun fik ikke noget klart svar fra ministeren på det.

PFOS har været forbudt i brandskum siden 2011 og i Korsør senest brugt i 2001, blev det nævnt under samrådet.

https://www.dknyt.dkartikel/minister-peger-paa-kommuner-og-regioner-i-sag-om-brandskumsforurening