DK Nyt

Minister: Forældres retsstilling ikke truet

Det bliver sværere at få specialundervisning, men undervisningsministeren afviser, at børn og forældres retsstilling er truet
KORT NYT2. AUG 2011 9.50

En del af økonomiaftalen betyder, at klagenævnets mulighed for at give forældre medhold i en klage over specialundervisning slækkes. Det fik før sommerferien Christine Antorini (S) til at udtrykke bekymring for forældrenes retssikkerhed – men den er ikke i fare, forsikrer undervisningsministeren ifølge Folkeskolen.

- Det er vigtigt at understrege, at der ikke ændres på kommunalbestyrelsens forpligtelse til at tilbyde specialundervisning til elever, der har særlige undervisningsbehov, som ikke kan opfyldes inden for rammerne af den almindelige undervisning, lyder det i et skriftligt svar fra Troels Lund Poulsen (V).

Ikke desto mindre overvejer handicaporganisationernes repræsentant, Morten Carlsson, at træde ud af klagenævnet:

- Aftalen mellem regeringen og KL kan gøre det umuligt for klagenævnet at udføre sit arbejde ordentligt. Hvis det bliver konsekvensen, er der ingen grund til, at vi bruger tid og kræfter på at være med, sagde Morten Carlsson, formand for Landsforeningen Autisme, da økonomiaftalen var indgået.

jos

https://www.dknyt.dkartikel/minister-foraeldres-retsstilling-ikke-truet