DK Nyt
Mindst 11 sygdomme betyder nu standby

Mindst 11 sygdomme betyder nu standby

Mennesker med alvorlige og livstruende sygdomme skal ikke i aktivering eller møde op til samtaler i jobcentret - og Arbejdsmarkedsstyrelse har nu defineret en række diagnoser, men listen er ikke udtømmende
2. MAJ 2011 9.37

Liste med diagnoser fritager alvorligt syge for samtaler og aktivering

Mennesker med alvorlige og livstruende sygdomme skal ikke i aktivering eller møde op til samtaler i jobcentret. Det besluttede partierne bag sygefraværsaftalen 'Nye rammer for sygefraværsindsatsen' i efteråret. Et enigt Folketing vedtog for et nogle uger siden de nye regler. For at sikre at alvorligt syge bliver fritaget, er der udarbejdet en liste med diagnoser, som alle kommuner fra 1. maj skal benytte.

Diagnoselisten indeholder 11 alvorlige og livstruende sygdomme, hvor sygemeldte får ret til at bestemme, om de vil fritages for samtaler og tilbud og dermed blive omfattet af en såkaldt standby-ordning. Listen er ikke udtømmende. Kommunen skal altid i hvert enkelt tilfælde vurdere, om den sygemeldte er så alvorligt syg, at han eller hun skal omfattes af standby-ordningen. 

Listen med diagnoser på alvorlige og livstruende sygdomme er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen i samarbejde med Lægeforeningen, Kræftens Bekæmpelse, Hjerteforeningen og Dansk Cardiologisk Selskab.

Diagnoselisten:
• Kræft - eksklusiv hudkræft og forstadier til kræft
• Blodprop i hjertet med efterfølgende nedsat hjertefunktion
• Hjertestop med efterfølgende hjerneskade
• Sværere hjertesvigt
• Ventetid i forbindelse med invasiv behandling, fx hjerteindgreb
• Hjerneblødning eller blodprop i hjernen
• Amyotrofisk lateralsklerose
• AIDS i udbrud
• Større organtransplantationer
• Svære psykoser
• Komplicerede ulykkestilfælde med behov for genoptræning

https://www.dknyt.dkartikel/mindst-11-sygdomme-betyder-nu-standby