DK Nyt
Millioner til at støtte den frivillige sociale indsats

Millioner til at støtte den frivillige sociale indsats

Skak for skolebørn, frivillige støttepersoner og motion for demente. Det er nogle af de 23 pilotprojekter, som nu får i alt 56 millioner kr. over de næste fire år for at styrke den frivillige, sociale indsats

Skak i skolen er blot ét af de pilotprojekter, som kan hjælpe børn i udsatte boligområder, der har svært ved at koncentrere sig og ved at lære. Et andet projekt, der har fået støtte, er Alzheimerforeningen, der arrangerer musikaftener og motionshold for mennesker med demens. Projektet har til formål at forhindre, at mennesker med demens isolerer sig og samtidig rekruttere flere frivillige, som vil hjælpe de ældre demente med at få motion og kulturoplevelser.

Alle 23 projekter har til fælles, at de på en nyskabende og innovativ måde hjælper udsatte grupper og samtidig engagerer flere kræfter i frivilligt socialt arbejde til gavn for velfærdssamfundet.

Socialminister Benedikte Kiær (K) siger:

- De 23 projekter er en meget konkret udmøntning af regeringens civilsamfundsstrategi. Der drejer sig helt jordnært om at engagere langt flere mennesker i en frivillig social indsats. Både til gavn for de frivillige selv og for de mennesker, de hjælper.

Som en del af satspuljeaftalen 2011 blev det aftalt at afsætte 56 mio. kr. til en pilotpulje, der understøtter målsætningerne i regeringens civilsamfundsstrategi fra efteråret 2010. Pilotpuljen understøtter samtidig indsatsen for at anerkende og synliggøre den frivillige indsats i 2011, der er udpeget til europæisk frivillighedsår.

mou

https://www.dknyt.dkartikel/millioner-til-at-stoette-den-frivillige-sociale-indsats