DK Nyt
Millioner skal redde mose fra udtørring

Millioner skal redde mose fra udtørring

31 EU-millioner sikrer Danmarks største højmose
6. JUN 2011 6.48

AALBORG: Der er hjælp på vej til Danmarks største højmose - Lille Vildmose - der er truet af udtørring. 31 EU-millioner skal sikre nyt vand til højmosen ved Aalborg.

En komite fra EU's Life program har netop indstillet Danmarks ansøgning til støtte, og alt tyder hermed på, at Miljøministeriet og samarbejdspartnerne i Aage V. Jensen Naturfond, Lille Vildmose Naturfond og Aalborg Kommune om kort tid vil få endeligt tilsagn om 31 mio. kroner til naturgenopretning af Danmarks største højmose.

- Alle har sukket efter en samlet løsning for Lille Vildmose, og nu er den her. Takket være et fantastisk godt samarbejde mellem Miljøministeriet, Aage V. Jensen Naturfond, Lille Vildmose Naturfond og Ålborg Kommune har EU anerkendt, at højmosen i Lille Vildmose er en naturperle - ikke bare i dansk, men også i europæisk sammenhæng. Nu kan vi heldigvis sikre højmosen og de sjældne dyrearter, som lever her til glæde for biodiversiteten, siger miljøminister Karen Ellemann (V).

Også Aalborg Kommunes rådmand Mariann Nørgaard (V) er glad for håndsrækningen fra EU til Lille Vildmose:

- Når projektet er gennemført vil det løfte vores forpligtelser i forhold til områdets Natura 2000-plan, der netop har fokus på at sikre og gendanne højmosen.

Aage V. Jensen Naturfond ejer hovedparten af Lille Vildmose området på 7.600 hektar (76 kvadratkilometer), hvoraf 2.000 hektar - et område større end Jægersborg Dyrehave - indgår i projektet. Fonden og Aalborg Kommune står for at gennemføre anlægsarbejderne i samarbejde med andre lodsejere, mens Miljøministeriet står for projektledelsen og kontakten til EU.

Mosen løb tør
Det er ikke mindst mangel på vand, der i dag truer de spagnum-mosser, højmosen består af. Hermed er der risiko for at denne særprægede naturtype forsvinder og dermed også levestedet for sjældne sommerfugle, traner og kongeørn.

Kilometervis af grøfter og dræn har gennem tiden drænet store dele af mosen. Formålet med tørlægningen var oprindeligt at omdanne mosen til landbrugsarealer. Senere har indvinding af råstoffer i form af tørv og spagnum også bidraget til nedbrydning af højmosen.

Det skal naturprojektet nu rette op på. I de kommende år skal vandstanden hæves på 760 hektar, hvoraf 200 hektar bliver søer. 7,5 kilometer af højmosens kanter, der er særligt udsatte for udtørring, bliver beskyttet mod dræning af vand. Næsten 100 grøfter lukkes.

https://www.dknyt.dkartikel/millioner-skal-redde-mose-fra-udtoerring