DK Nyt
Millionbesparelse på selvhjulpne borgere
Fleksibel indretning af eksempelvis badeværelset tilgodeser mere selvhjulpne borgere og en bedre udnyttelse af kvadratmeterne. Foto:Pressalit Care

Millionbesparelse på selvhjulpne borgere

Ved at nytænke arbejdsgange og fokusere på at gøre byens ældre og handicappede mere selvhjulpne har Aarhus sparet flere mio.
6. JUN 2012 11.46

AARHUS: Et forsøgsprojekt med loftlifte i hjemmet hos 180 ældre borgere i Aarhus Kommune har betydet, at 60 pct. af alle flytninger fx fra seng til kørestol nu kan klares af én mand. Omregnet til kroner og øre giver det alene en besparelse på 7-8 mio. om året. Og samtidig har det givet både borgere og plejepersonale større frihed og tryghed.

- Projektet er kun ét af flere eksempler, hvor vi ved at tænke anderledes og ikke mindst stille krav til fleksibilitet og udnytte mulighederne i velkendt teknologi kan gøre en stor forskel, uden at det koster en formue. Moderne velfærds- og plejeløsninger handler nemlig ikke kun om robotter og andre dyre højteknologiske løsninger. Investeringen i de 180 loftlifte var tjent hjem i løbet af ganske få måneder, siger velfærdsteknologichef Ivan Kjær Lauridsen.

Den generelle samfundsmæssige udfordring med et stigende antal ældre samt reducerede budgetter og mindre plejepersonale i kommunerne har fået Aarhus Kommune til at tænke i alternative løsninger.

Værdighed og øget selvværd
Resultatet er en målrettet indsats, der hjælper byens ældre og handicappede til at bevare en stor grad af selvstændighed til gavn for borgerne selv, medarbejderne og kommunens økonomi.

- Alle parter skal opleve en fordel. Det være sig i form af bevaret værdighed og øget selvværd hos borgerne, et bedre arbejdsmiljø for plejepersonalet samt en økonomisk gevinst for kommunen. Det opnår vi ved at tage udgangspunkt i hver enkelt borgers ressourcer og derudfra sammensætte løsninger af velkendt teknologi og hjælpemidler med optimerede arbejdsgange, som hjælper borgerne med at klare sig selv i flest mulige situationer, siger Ivan Kjær Lauridsen.

Kommunen har bl.a. satset på en mere fleksibel indretning, så kvadratmetrene kan udnyttes bedre til gavn for beboerne - uden at gå på kompromis med lovgivningens krav til personalets arbejdsvilkår.

Længere i eget hjem
Samtidig giver løsningerne også mulighed for, at borgere med nedsat funktionsevne kan blive boende længere i deres eget hjem.

- Plejeboligen rykker i stigende grad væk fra institutionen og hjem til borgerne selv. Det under-streger vigtigheden af, at moderne hjælpemidler skal være enkle at tilpasse og ikke mindst at anvende i forskellige omgivelser med varierende plads. Samtidig stiller tendensen også nye og langt større krav til individualitet og design, når badestolen og andre løsninger pludselig bliver en del af hjemmet. Derfor arbejder vi hele tiden på at være på forkant med løsninger, der imødekommer fremtidens udfordringer og behov, siger Claus Lund Albertsen, som er salgschef i Pressalit Care, en af Aarhus' samarbejdspartnere inden for nye løsninger på plejeområdet.

tsp

https://www.dknyt.dkartikel/millionbesparelse-paa-selvhjulpne-borgere