Miljøministeren vil beskytte 500 kilometer vandløb
Vonå afvander Stadil Fjord og løber til Ringkøbing Fjord, som ses i baggrunden.
Foto: Johnny Madsen, Ritzau Scanpix

Miljøministeren vil beskytte 500 kilometer vandløb

500 kilometer vandløb kommer igen til at blive omfattet af et konkret miljømål, selvom den tidligere regering tog dem ud af vandområdeplanerne. Miljøministeren nedsætter samtidig et panel for forvaltning af miljømål i vandløb.

Miljøminister Lea Wermelin (S) har besluttet, at flere vandløb vil få et konkret miljømål i de næste vandområdeplaner. I alt kommer det til at dreje sig om op til 500 kilometer vandløb landet over, skriver ministeriet.

- Vi skal passe godt på naturen i vores vandløb. Den tidligere regerings forhastede beslutning omkring ændring af vandområdeplanerne betød, at mange kilometer vandløb udgik af vandområdeplanerne, selvom behandlingen af de lokale vandråds indberetninger endnu ikke var afsluttet. Jeg vil gerne lytte til interessenterne og kommunerne, og derfor retter jeg op på den beslutning nu, siger miljøministeren.

Samtidig vil miljøministeren sammen med de væsentligste interessenter nedsætte et panel, der kan give faglige og juridiske anbefalinger til, hvordan vandløbsforvaltningen kan beskytte tilstanden i målsatte danske vandløb. Ministeren har understreget dette i et brev til alle vandløbsmyndighederne.

- Jeg lægger vægt på, hvordan vi fra statens side kan understøtte de lokale myndigheders grundlag for at kunne balancere vandløbsforvaltningen med hensyn til blandt andet miljø, klimatilpasning og afvanding. Derfor skal vi have en ny proces for at få en vandløbsforvaltning, som alle kan se sig selv i, og hvor jeg lægger op til et bredt politisk samarbejde, siger miljøministeren.

Ændringerne med hensyn til de målsatte vandløb er bredt fordelt i landet. Særligt sættes der konkrete miljømål for vandløb i Vest- og Østjylland, hvor vandløb omkring blandt andet Ringkøbing, Skjern og Aarhus udgik under den tidligere regering.

MG

https://www.dknyt.dkartikel/miljoeministeren-vil-beskytte-500-kilometer-vandloeb