DK Nyt

Midlertidige ansigter i Rebilds ledelse

Med afskedigelserne af tre centrale ledere, er der behov for nye ledelseskræfter i kommunen
27. APR 2012 15.11

REBILD: Byrådet besluttede på et møde i går at konstituere Lars Peter Schou som kommunaldirektør indtil en ny bliver ansat.

Samtidig valgte de at indsætte Erik B. Christiansen, der er chefkonsulent i KL, som støtte for direktionen – igen frem til en ny kommunaldirektør er ansat. Man forventer at en ny kommunaldirektør kan tiltræde i løbet af efteråret 2012. Erik B. Christiansen skal varetage en række konkrete direktionsopgaver.

Om den sidste plads i direktionen skal genbesættes er ikke afgjort. Den beslutning bliver truffet efter en allerede planlagt evaluering af organisationen.

Ansættelsen af en ny centerchef til Familie og Handicap forventes at ske så hurtigt som muligt. I øjeblikket arbejdes der med at sikre den daglige ledelsesmæssige og faglige stabilitet i form af en midlertidig ledelse.

God praksis fremover
Desuden besluttede politikerne på byrådsmødet at iværksatte forskellige tiltag:

- En udførlig gennemgang af alle aktive sager med det mål at kontrollere at kommunens sagsbehandling har været korrekt, og at der bliver rettet op på eventuelle fejl. Denne opgave klares af eksterne fagfolk.

- Udarbejdelsen af faste klare procedurer, systematiske arbejdsgange og et administrationsgrundlag, som medarbejderne kan forholde sig til i den daglige sagsbehandling.

- Tiltag og procedurer der sikrer at hensynet til forældrene aldrig overskygger hensynet til barnet, og at alle relevante sager bliver bragt frem for tvangsfjernelsesudvalget tidligere.

- En månedlig orientering af fagudvalg om de sager der kræver særlig opmærksomhed.

- En løbende læringsproces og kompetenceudvikling af medarbejderne på området.

lcl

 

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/midlertidige-ansigter-i-rebilds-ledelse