DK Nyt

Mere lokalt iværksætteri skal crowdfundes

Dansk Iværksætter Forening, Landdistrikternes Fællesråd og Dansk Industri går sammen om kampagne for lokale iværksættere. Erhvervsstyrelsen støtter.
5. MAJ 2021 13.16

Der skal i højere grad være mulighed for at investere i lokalt iværksætteri - og dermed i lokal vækst og jobskabelse. Det er essensen i et crowdfunding-projekt igangsat af Dansk Iværksætter Forening, Landdistrikternes Fællesråd og Dansk Industri, lyder det fra de tre parter.

Allergivenlig og bæredygtig ansigtsmaling på Bornholm, et brændevinsdestilleri på Årø samt spiselige skovhaver på Fyn. I dag får danskerne mulighed for at investere i tre lokale iværksættere, når virksomhederne Ailefo, Årø Vingård og Skovhaver.dk skyder deres crowdfunding-kampagner i gang.

Analyser fra Danmarks Statistik viser, at der er store geografiske forskelle på omfanget af nyetablerede virksomheder. Groft fortalt viser tallene, at jo længere væk man er fra byen, jo færre nye virksomheder bliver der stiftet.

- Lokale iværksættere er med til at sætte et område på landkortet. Bliver virksomheden en succes, kan det give mange afledte effekter i form af øget vækst og nye lokale job i flere forskellige brancher og erhverv, fx inden for turisme. At et område oplever denne form for synergi, kan igen bidrage positivt til øget bosætning. Samtidig bygger crowdfunding på en del af landdistrikternes DNA, nemlig at man tager ejerskab til og ansvar for lokalområdets udvikling, siger formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard.

  • De tre virksomheder er valgt ud af 60 ansøgere.
  • Projektet er bevilget af Erhvervsstyrelsens pulje til crowdfunding, og projektet løber frem til november 2021.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/mere-lokalt-ivaerksaetteri-skal-crowdfundes