DK Nyt
Mellemkommunalt samarbejde der virker

Mellemkommunalt samarbejde der virker

På i hvert fald ét specialiseret socialområde samarbejder kommuner, så det kan inspirere andre steder i den kommunale og regionale verden
14. MAR 2012 10.08

Det er på det såkaldte kommunikationsområde, som dækker borgere med tale-, høre- og synsproblemer. Det viser en analyse fra KREVI.

Lovgivningen gør det muligt for kommunerne at uddelegere visitationskompetencen, og flere steder i landet har kommuner indgået et tæt samarbejde præget af enkel administration. Her kan borgerne frit henvende sig i mellemkommunale kommunikationscentre. De skal ikke visiteres via hjemkommunen.

Styringsudfordringen er løst gennem abonnementsaftaler, og styrken ved dem er, at kommunerne har en stor sikkerhed for deres samlede økonomiske forpligtelse i det enkelte budgetår. Abonnementsaftalerne har nemlig karakter af en forsikringsordning: Kommunen betaler et rammebudget, der fuldt ud dækker deres forbrugsandel. Der støder ikke ekstra udgifter til i løbet af året. I nogle år vil trækket fra kommunens borgere være større, end den pris kommunen betaler i abonnement. I andre år er det omvendt.

- Abonnementsordningen betyder, at kommunerne både kan holde styr på udgifterne, og samtidig har det vist sig, at man kan bibeholde en høj faglighed på området, siger projektleder Hans Knudsen.

De fem kommunikationscentre, KREVI har undersøgt, er:
• VISP (dækker Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Faxe og Næstved kommuner)
• CSU Roskilde (dækker kommunerne i det tidligere Roskilde Amt: Greve, Lejre, Solrød, Køge, Stevns og Roskilde)
• CSU Slagelse (dækker Odsherred, Kalundborg, Ringsted, Holbæk, Sorø og Slagelse kommuner)
• CHK (dækker Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner)
• CKU (Skive og Viborg Kommuner)

Her finder du rapporten 'Abonnement på samarbejde. Mellemkommunalt samarbejde på kommunikationsområdet'

https://www.dknyt.dkartikel/mellemkommunalt-samarbejde-der-virker