Medlemmer af Det Nationale Turismeforum på plads

KORT NYT5. FEB 2019 10.45

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) har sat navn på medlemmerne af Det Nationale Turismeforum for perioden 2019-2022, og der er både ny- og genudpegninger blandt de ti medlemmer. Forummet skal styre og koordinere den offentlige turismefremmeindsats og består både af repræsentanter for turismeerhvervet, kommunerne, turismeforskningen og de største offentlige turismefremmeorganisationer og Erhvervsministeriet.

Med ændringen af loven om dansk turisme fra december 2018 skal forummet også aktivt arbejde for, at der er sammenhæng i den offentlige turismefremmeindsats, og at der ikke etableres overlappende turismefremmeindsatser. Medlemmerne af Det Nationale Turismeforum er:

  • Michael Dithmer (formand), departementschef, Erhvervsministeriet (genudpegning).
  • Allan L. Agerholm, bestyrelsesformand, VisitDenmark (genudpegning).
  • Peter Højland, bestyrelsesformand, Wonderful Copenhagen (nyudpegning).
  • Henrik Höhrmann, bestyrelsesformand, Dansk Kyst- og Naturturisme (nyudpegning).
  • Laila Kildesgaard, direktør, KL (genudpegning).
  • Peer H. Kristensen, direktør, VisitAarhus (nyudpegning).
  • Mette Broksø Thygesen, adm. direktør, Tycho Brahe Planetarium (nyudpegning).
  • Flemming Toft Andersen, adm. direktør, Feriepartner (nyudpegning).
  • Ole Sorang, nordisk marketing direktør, Radisson Hotel Group (nyudpegning).
  • Annette Therkelsen, lektor, ph.d. og vicedekan, Aalborg Universitet (nyudpegning).

ibs

https://www.dknyt.dkartikel/medlemmer-af-det-nationale-turismeforum-p-plads