DK Nyt
Markant flere ansøgninger til uddannelser i pædagogik, sundhed og socialt arbejde

Markant flere ansøgninger til uddannelser i pædagogik, sundhed og socialt arbejde

Dugfriske tal fra UC Lillebælt bekræfter den landsdækkende tendens til, at unge strømmer til uddannelser, der retter sig mod det offentlige arbejdsmarked. Særlig tydeligt ses det i Odense

Der var høje forventninger, da ansøgningerne til University College Lillebælt i går blev optalt efter udløb af ansøgningsfristen. Og de blev indfriet. Også i år er der fremgang over næsten hele linjen. 13 pct. flere ansøgere har en af UC Lillebælts ni professionsuddannelser som højeste ønske.

- Jeg er meget glad for, at der er stadigt stigende interesse blandt de unge for at vælge de uddannelser, der får vores velfærdssamfund til at hænge sammen, siger Erik Knudsen, der er rektor på University College Lillebælt.

I alt 2126 unge har valgt at søge ind på pædagog-, sygeplejerske- eller socialrådgiveruddannelsen - eller en af de seks andre grunduddannelser på UC Lillebælt. Det er 238 flere ansøgere i forhold til sidste år.

Fremgang i Odense
Særligt tegner uddannelserne i Odense sig for en flot fremgang hele vejen rundt med 20 pct. flere ansøgere end i 2009.

De mest markante stigninger findes blandt andet på Den sociale Højskole, der kan notere stigninger på 19 pct. og 49 pct. på hhv. den ordinære og den netbaserede socialrådgiveruddannelse. Men også Pædagoguddannelsen i Odense søges flittigt. Her var der 23 pct. flere ansøgere end året forinden. Endelig noterer UCL sig, at ergoterapeutuddannelsen igen har vækst i søgningen efter sidste års tilbagegang.

Sundhedsuddannelserne hitter
Det generelle billede peger også på, at den stigende interesse for sundhedsuddannelserne er kommet for at blive. Der er mere end fuldt hus hos bioanalytiker-, fysioterapeut- og radiografuddannelsen, hvor sidstnævnte har fastholdt fordoblingen af ansøgertallet i 2009.

Også de tre sygeplejerskeuddannelser i Vejle, Odense og Svendborg tegner sig for en pæn stigning. Og for Vejle er det på trods af øget konkurrence fra en planlagt ny sygeplejerskeuddannelse i Horsens.

Traineepædagogerne i Jelling trækker
Pædagoguddannelsen i Jelling kan også notere fortsat  fremgang i ansøgertallet.

- Forsøgsordningen med traineepædagoguddannelsen har været en succes både blandt studerende og arbejdsgivere - det viser både evalueringen af ordningen og understreges nu også af årets ansøgertal. Og vi har nu fået Undervisningsministeriets tilladelse til at gøre traineeordningen permanent, siger rektor Erik Knudsen.

https://www.dknyt.dkartikel/markant-flere-ansoegninger-til-uddannelser-i-paedagogik-sundhed-og-socialt-arbejde