DK Nyt

Mange fejl på nordjyske plejehjem

Fejl ved 136 ud af 136 tilsynsbesøg på plejehjem i Region Nordjylland
KORT NYT26. SEP 2011 7.13

Beboerne på de nordjyske plejehjem plejehjem lever i stor udstræning med såkaldte 'patientsikkerhedsmæssige risici'.

Landets embedslæger fandt fejl 99 gange ud af 100 tilsynsbesøg. I Nordjylland var tallet 100 procent. Det skriver nordjyske.dk.

Eksempelvis var der fejl med medicin på mere end 8 ud af 10 plejehjem.

- Jeg mener, at det er et område, hvor plejehjemmene simpelthen bliver nødt til at blive bedre. Det er en svag borgergruppe, hvor der traditionelt set bliver givet meget medicin, og hvor det er vigtigt, at borgerne kan føle sig ordentligt behandlet - også når de er på plejehjem, siger overlæge og tilsynschef Anne Mette Dons fra Sundhedsstyrelsen.

Det er plejehjemsleder Jytte Otte fra Dragsbækcentret i Thisted enig med hende i. 'Hendes' plejehjem har både i 2009 og 2011 haft så ordnede forhold, at de året efter ikke fik eller får besøg af tilsynet.

- Da jeg i sin tid blev uddannet, var der en langt større disciplin. Den holdning synes jeg ikke at kunne genkende i den nuværende generation, men man skal jo ikke sove, når man er på arbejde, siger Jytte Otte, som desuden fremhæver, at Thisted Kommune har en sygeplejerske ansat på hvert plejehjem.

I den anden ende af regionen ser det anderledes ud. Frederikshavn Kommune havde 14 plejehjem under tilsyn i 2010. Seks af dem havde så alvorlige fejl og mangler, at et genbesøg var nødvendigt.

krn

 

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/mange-fejl-paa-nordjyske-plejehjem