DK Nyt

Mange afbud til regionsmøder

Medlem melder afbud til fire ud af ti møde
KORT NYT28. AUG 2011 20.39

 

NORDJYLLAND: Medlemmerne bliver i gennemsnit væk fra hver 10. møde - og et enkelt medlem har 41 i fraværsprocent.

Fraværet i Region Nordjylland er dermed mere end dobbelt så stort som blandt regionens ansatte hvor det seneste tal for fraværet siger 4,1 pct.

Der er stor forskel i fremmødet. Ni regionsmedlemmer har været til samtlige 17 møder siden starten af 2010. Og mere end halvdelen af de 41 politikere har højst misset et enkelt møde.

En halv snes medlemmer står dermed for langt størstedelen af fraværet.

Venstres Per Harfeld har som den eneste været væk syv gange - eller ved 41 pct. af møderne, oplyser DR Nordjylland.

cgt

 

https://www.dknyt.dkartikel/mange-afbud-til-regionsmoeder