DK Nyt
 Mænd får flere tillæg end kvinder
Foto: Colourbox

Mænd får flere tillæg end kvinder

Mænd får i højere grad end kvinder funktions- og kvalifikationstillæg på de kommunale arbejdspladser

Det skyldes bl.a. at mænd fortrinsvis varetager de funktioner, der giver løntillæg. Mænd får desuden undertiden løntillæg alene for at være mænd, fx for at fastholde et mandligt islæt på en kvindedomineret arbejdsplads. En ny rapport fra SFI viser, hvordan der opstår lønforskelle mellem mænd og kvinder i de lokale, kommunale lønforhandlinger.

De lokale lønforhandlinger sker bl.a. på baggrund af forhåndsaftaler, der som udgangspunkt er kønsneutrale. Alligevel opstår der lokale forskelle mellem mænds og kvinders løn, viser rapporten. Mænd får fx oftere kvalifikationstillæg for at være fleksible i forhold til tid og opgaver, mens nogle mænd på kvindedominerende arbejdspladser modtager desuden reelt tillæg i kraft af deres køn, fortæller flere af de interviewede.

Rapporten viser også, at de kønsrelaterede lønforskelle på de kommunale arbejdspladser på mange måder er usynlige. Løn betragtes som et privat anliggende, og forskellen mellem mænds og kvinders løn forklares ofte med, at kvinder er dårligere forhandlere end mænd.

- Løn diskuteres meget lidt på de kommunale arbejdspladser, og det blokerer for en fælles diskussion om kriterierne for funktions- og kvalifikationstillæg, som ellers måske kunne være nyttig, siger seniorforsker Helle Holt, der står bag rapporten.

Resultatet af undersøgelsen udkommer i form af en rapport, der bygger på interview med 35 personer - både ledere, tillidsmænd og medarbejdere - på kommunale arbejdspladser.

Rapporten kan hentes her

tsp

https://www.dknyt.dkartikel/maend-faar-flere-tillaeg-end-kvinder