Madordning: Husk de svageste børn

MAD TIL BØRN De børn, som madordningen skulle sikre ordentlig mad, risikerer at blive taberne, når beslutningen lægges ud i den enkelte institution, frygter FOA
27. JAN 2010 14.29

Oprindeligt skulle madordningerne gælde for alle børn i danske børnehaver. Men alt tegner nu til, at partierne bag aftalen i stedet vil lade det være op til forældrebestyrelserne i de enkelte institutioner at afgøre, om der skal være madordning. Dermed risikerer den væsentligste ide med madordningen at gå tabt.

- Hele ideen med det her var jo at sikre, at alle børn i de danske daginstitutioner får ordentlig mad. Jeg frygter, det her vil betyde, at der ikke kommer madordning de steder, hvor der er mest brug for den, siger Berit Jakobsen, som er næstformand i FOAs Kost- og servicesektor.

Hun mener, at regeringen burde tage et større ansvar for de udsatte børn.

Kommunernes økonomi
- I stedet for at smide ansvaret fra sig, burde regeringen nu gøre arbejdet færdigt og sikre, at kommunerne får den nødvendige økonomi til at indføre madordningerne uden at lade forældrebetalingen stige. De penge vil være rigtigt godt givet ud, siger Berit Jakobsen.

Det er ikke kun de svageste børn, der mister noget, hvis der ikke indføres madordning i deres institution.

"Det er også en ramme om den gode madkultur, der ikke bliver opbygget. Det at kunne inddrage børnene i madlavningen og det at lære at spise sammen giver gode muligheder i det pædagogiske arbejde," siger Berit Jakobsen.

Store investeringer
Hun beklager, at den mulighed nu går tabt, og at mange kommuner har investeret mange penge i at blive klar med madordninger:

- Der er brugt mange penge på for eksempel nye køkkener, der overholder standarderne. Men der er også brugt penge på, at uddanne de medarbejdere, der skulle lave maden. Alt i alt betyder det her et stort spild," siger Berit Jakobsen.

Hun anerkender, at mange forældre har haft det svært med madordningen.

- Det er klart, at det her berører noget alle forældre har en holdning til; Deres børns mad. Men jeg synes også debatten er blevet lidt opkørt og har fjernet fokus fra de gode ting ved den her ordning, siger Berit Jakobsen.

Stadig mad i vuggestuer
Hun peger på, at selvom mange forældre har beklaget tabet af indflydelse på madpakken, har ingen foreslået, at man skulle afskaffe maden i vuggestuerne.

- Det virker lidt mærkeligt, at det skulle være så stort et problem i børnehaverne, når det fungerer uden større ballade i vuggestuerne," siger Berit Jakobsen.

Til gengæld er hun enig i, at der har været konkrete problemer.

- Der har været indkørings-problemer mange steder, og der har desværre også været nogle triste eksempler på kommuner, der fik maden leveret vakuum-pakket fra Tyskland, men langt de fleste kommuner har taget det her seriøst, understreger Berit Jakobsen.

 tj

https://www.dknyt.dkartikel/madordning-husk-de-svageste-boern