DK Nyt
Månedsskiftet gav ny top på nyledighed, i sidste uge 4.300 flere end gennemsnittet

Månedsskiftet gav ny top på nyledighed, i sidste uge 4.300 flere end gennemsnittet

Coronakrisens ekstraledighed vokset med 1.700 personer til 49.400 på en uge.
6. JUL 2020 11.38
TEMA: Corona

Ekstraledigheden under coronakrisen voksede i sidste uge med 1.700 fra 47.700 til 49.400 personer. Tallet er udtryk for, hvor mange der har nytilmeldt sig som ledige siden marts, fratrukket hvor mange der har afmeldt sig som ledige.

Kurven for nytilmeldte ledige har længe ligget omkring gennemsnittet for de foregående år, men det ændrede sig i sidste uge på grund af månedsskiftet, hvor personer, der pr. 1. april var blevet afskediget med tre måneders varsel, nu kunne melde sig ledige. Det var der 8.300 der gjorde, hvilket var 3.300 flere end de foregående fem års gennemsnit på 5.000.

For hele ugen blev tallene 17.000 nytilmeldte, svarende til 4.300 flere end  gennemsnittet på 12.700 for den samme uge de foregående år. Ved månedsskiftet 1. april var de tilsvarende tal 20.300 nytilmeldte svarende til 10.000 flere end de foregående års gennemsnit på 10.300. Månedsskifterne 1. maj og 1. juni gav kun mindre udsving.

På dagsbasis bød de to dage op til onsdagens månedsskifte på 750 og 730 flere nyledige end gennemsnittet henholdsvis mandag og tirsdag, men efter de 3.300 ekstra om onsdagen bød torsdagen på 560 færre end gennemsnittet, mens fredag, lørdag og søndag alle landede på under plus/minus 100 i forhold til gennemsnittet.

Slutfacit for sidste uge blev derfor 4.300 ekstra nyledige, som fratrukket de afmeldte fik det samlede tal for ekstraledige under coronakrisen til at vokse med de indledningsvis nævnte 1.700 personer.

Udviklingen i nytilmeldte ledige fremgår af kurverne over artiklen. Den sorte linje øverst viser antallet af nye ledige den pågældende dag, den stiplede linje er gennemsnittet for de seneste fem år, og den røde linje viser, hvor mange ekstra ledige der er kommet under coronakrisen. De dage, den røde streg dykker under nul, har der været færre ledige end de foregående års gennemsnit.

 

https://www.dknyt.dkartikel/maanedsskiftet-gav-ny-top-paa-nyledighed-i-sidste-uge-4-300-flere-end-gennemsnittet