DK Nyt

Må ikke genoptage dagpengesager

Ingen lovlig mulighed for at genoptage stoppede sygedagpengesager - trods påviste fejl i sagsbehandlingen
KORT NYT2. DEC 2011 6.28

SILKEBORG: Politkerne i Arbedsmarkedsudvalget kan - ligesom en gruppe borgere ramt af sygedagpengestop - heller ikke forstå, at det ikke kan lade sig gøre at genoptage sager, hvor borgerne fejlagtigt har mistet retten til sygedagpenge.

Midtjyllands Avis beskriver et dialogmøde mellem politikere og sygedagpengemodtagere, hvor udvalgsformand Erling Prang (S) forklarede, at også politikere igen og igen har spurgt overordnede myndigheder, om man kunne genoptage sager, hvor det ikke er borgerens skyld, at dagpengeretten er mistet. Prang måtte konkludere, at det er der ikke lovlig mulighed for. Senest har en uvildig borgerrådgiver dokumenteret en række fejl i sagsbehandlingen i Silkeborg.

Et nyoprettet sygedagpengeforum skal give gode råd til forbedringer af sagsbehandlingen og får deltagere fra modtagere, politikere, fagforeninger, forskning og patientforeninger.

ka

https://www.dknyt.dkartikel/maa-ikke-genoptage-dagpengesager