DK Nyt
Lysten skal drive værket, hvis flere skal motionere
Havearbejde udføres flere gange om ugen af hver tiende borger, viser undersøgelsen.
Foto: Jens Astrup

Lysten skal drive værket, hvis flere skal motionere

Kontanthjælpsmodtagere rører sig mindst, viser undersøgelse. Kommuner har for lidt fokus på ulighed i motion, vurderer professor.
3. MAJ 2021 10.03

Når kommuner gerne vil have flere borgere til at bevæge sig for at holde sig sunde, skal de appellere mere til, hvad der er sjovt, end hvad der er sundt for dem.

Den lære uddrager professor Bjarne Ibsen af en ny rapport fra et forskningsprojekt, han står i spidsen for.

Mange er nemlig fysisk aktive for at holde sig sunde, men lyst er den vigtigste drivkraft for at motionere, viser rapporten fra projektet Danmark i Bevægelse fra center for idræt, sundhed og civilsamfund på Syddansk Universitet. 

404.000 tilfældigt udvalgte borgere fra 15 år og opefter blev inviteret til at deltage i undersøgelsen, og godt 163.000 af dem svarede på spørgsmål om deres fysiske bevægelse i fritiden, på arbejde, under transport og i hjemmet.

- Lyst og sundhed er de vigtigste motiver på tværs af bevægelsestyper. Men lysten, altså det at kunne lide aktiviteten, er mest fremherskende. At være en del af et fællesskab spiller en noget mindre rolle, og præstation og konkurrence er en relativt lille motivationsfaktor, fortæller Bjarne Ibsen .

- Så hvis vi gerne vil have, at flere bevæger sig, skal vi i højere grad fokusere på det, som mange har lyst til og føler glæde ved, tilføjer han.

For lille fokus på ulighed

I undersøgelsen skiller kontanthjælpsmodtagere sig ud som dem, der bevæger sig mindst. Der er næsten dobbelt så mange i denne gruppe som i befolkningen som helhed, der ikke deltager i en bevægelsesaktivitet i fritiden mindst en gang om ugen, nemlig 19 pct. mod ti pct. i hele befolkningen.

Kontanthjælpsmodtagere er også meget mindre aktive end ledige på dagpenge. Generelt er billedet: Jo mere uddannelse, jo mere bevægelse i fritiden.

- I mange år har kommuner og organisationer fokuseret på at få danskerne til at bevæge sig mere, mens der har været alt for lille fokus på den store ulighed i deltagelsen. Det er på tide, at man begynder at interessere sig for de sociale mekanismer, der betyder, at udsatte grupper i samfundet i meget mindre grad får glæde af fysisk aktivitet end de mere ressourcestærke, siger Bjarne Ibsen.

Folkepensionister er den mest aktive gruppe i forenings- og aftenskolesammenhæng, men sammen med kontakthjælpsmodtagere og førtidspensionister de mindst aktive i kommercielle bevægelsesaktiviteter som fx motionscentre. 

Til september udsender forskningsprojektet en rapport for hver af landets kommuner med analyser af bevægelsesvaner i den enkelte kommune og en overordnet analyse af de kommunale forskelle.

Søjlerne viser andelen af borgere, der er "helt enige" i, at lyst, sundhed, fællesskab og præstation motiverer dem til at udføre fire udvalgte bevægelsestyper.

Se hele rapporten her.

ak

https://www.dknyt.dkartikel/lysten-skal-drive-vaerket-hvis-flere-skal-motionere