DK Nyt

Lolland køber afløserfærge af DTU

KORT NYT30. MAR 2021 9.39

LOLLAND: Lolland Kommune tager nu et nyt skridt for at sikre stabil færgedrift til Askø, Femø og Fejø. Under forudsætning af byrådets godkendelse er der indgået aftale med DTU om køb af færgen Ulvsund, der fremover skal fungere som afløserfærge.

01a1c911-fdc4-41f9-903c-1a10732ca7c3 Ulvsund har indtil nu sejlet mellem Kalvehave og Lindholm, hvor der tidligere har været forskningsstation for husdyrsygdomme. 

Afløserfærgen betyder, at ruterne kan holdes åbne, når de faste færger skal på værft, eller hvis de fx får motorskade, og giver samtidig mulighed for støtte i perioder med spidsbelastning og for ø-hop i sommermånederne.

Holger Schou Rasmussen og formand for Teknisk Udvalg Leif Utermöhl (S) i Kalvehave for at besigtige Ulvsund. (Foto: Lolland Kommune)

ka

https://www.dknyt.dkartikel/lolland-koeber-afloeserfaerge-af-dtu