DK Nyt
Livø skal være grøn foregangsø

Livø skal være grøn foregangsø

Miljøministeriets ø i Limfjorden skal være den første i Danmark, der er helt uafhængig af fossilt brændstof
2. APR 2012 13.57

Livøs beboere og øens feriecenter skal droppe energien fra dieselgeneratorerne og gå over til solceller, vindmøller og biogas. Den lille ø skal være den første i Danmark, der er helt uafhængig af fossilt brændstof. Samtidig er det planen, at øens gamle bevaringsværdige bygninger skal renoveres og optimeres, så de bruger langt mindre energi, lyder det fra Miljøministeriet.

De nødvendige energi-investeringer beløber sig til 14,6 mio. kr. Miljøministeriet deler udgiften med den private partner Energinet.dk, der skyder 7,3 mio. kr. i projektet.

- Med dette projekt prøver vi at stable et samarbejde på benene, der kan vise mulighederne for, at hele ø-samfund kan blive selvforsynende med vedvarende energi. Samtidig gør vores projekt Livø til Danmarks første bæredygtige ø, et minisamfund med økologisk landbrugsdrift og økologisk naturpleje. Det er et spændende projekt og jeg håber, at vi kan samle alle de relevante samarbejdspartnere og interessenter bag projektet, siger miljøminister Ida Auken (SF).

Projektet, der forventes at koste 64 mio. kr. at sætte i gang, skal gennemføres sammen med private partnere, så det kan komme til at tjene som foregangsprojekt for andre øer i Danmark.

De private partnere skal være med til at udvikle øens feriecenter, så der i fremtiden kommer flere gæster til øen for at opleve den uspolerede natur på en helt igennem bæredygtig måde.

Livø, der ejes af Miljøministeriet, udmærker sig nemlig ved at huse store dele af de danske naturtyper på et meget lille areal. Her danner hede, skov, strandoverdrev og andre faunaer en mosaik af den danske natur.

Projektet skaber job
Både i anlægsfasen og efterfølgende vil projektet betyde flere arbejdspladser på den lille ø, bl.a. fordi det skønnes, at antallet af overnattende gæster på både feriecenter og campingplads vil stige med op til 50 pct.

I projektets første fase, der varer året ud, sættes der gang i fundraising og samarbejde med interessenter. Når finansiering og samarbejdspartnere er på plads går det konkrete arbejde med bl.a. at renovere bygninger og udvikle energiforsyningen i gang. I projektets sidste og tredje fase fortsætter udbygningen af energiforsyningen og renovering af bygninger.

Øens historie

Livø er statsejet og har været fredet siden 1980. Øens nyere historie er præget af årene som åndssvageanstalt fra 1911 og frem til 1960'erne, hvor kriminelle åndssvage levede og arbejdede på øen som i et fængsel, hvor flugten over Limfjorden var umulig.

Kunsterne Bjørn Nørgaard og Per Kirkeby har været besættere på øen, der i 1975 også blev hjem for en gruppe forældreløse vietnamesiske flygtningebørn.

Projektet er udviklet i samarbejde med Realdania Fonden.

https://www.dknyt.dkartikel/livoe-skal-vaere-groen-foregangsoe