DK Nyt
Lille kommune spillede stor rolle i mølleindustriens pure ungdom

Lille kommune spillede stor rolle i mølleindustriens pure ungdom

KRONIK Den første kommunale vindmølle snurrede i godt en halv snes år og levede til fulde op til forventningerne både teknisk og økonomisk, skriver kronikør Kaj Møldrup Christensen (S) i et tilbageblik på flere årtiers miljø- og energiindsats
6. APR 2011 6.00

Af fhv. borgmester Kaj Møldrup Christensen

I midten af 1980erne fik Langå Kommune - som en af landets første kommuner - sin egen vindmølle. Det var en beskeden 55 kW-mølle, men den stod placeret på en himmelstræbende bakke og kunne ses i miles omkreds.

På en måde blev vindmøllen et symbol på en stor og markant indsats på energi- og miljøområdet i kommunen, der med godt 7.000 indbyggere hørte til blandt de små.

Vindmøllen blev leveret i det tidlige forår 1984 af Micon, som brødrene Peder og Erling Mørup havde etableret året før under beskedne rammer i landsbyen Helstrup - i Langå Kommune. Med opstilling af møllen ønskede byrådet at markere sine forventninger og tro på fremtiden for miljøvenlig energi - både herhjemme og ude i verden. Møllen snurrede i godt en halv snes år og levede til fulde op til forventningerne både teknisk og økonomisk.

I 1997 blev NEG Micon etableret i 1997 ved en fusion mellem Nordtank Energy Group (NEG) i Balle ved Grenaa, og Micon, der havde etableret sig på en ny fabrik i Randers i 1995. Inden fusionen i 2004 med Vestas havde NEG Micon opstillet ca. 10.000 vindmølleri 38 lande, hvilket dækkede omkring 20 pct. af den installerede vindkraft på verdensplan.

Indsats gav resultater
Også på andre felter arbejdede vi i Langå Kommune massivt, helhjertet og vedholdende for at spare på energien og skåne miljøet. I den periode blev der installeret solvarmeanlæg på en idrætshal, og kommunen hjalp borgerne med at etablere tre decentrale kraftvarmeværker plus et mini-værk i Handicapcentret Kronjylland.

De massive bestræbelser for at spare energi resulterede i, at Langå Kommune i årene 1995 - 2006 fem gange i træk og syv gange i alt placerede sig som 'Årets El-rigtige kommune' og 'Årets Energi-rigtige Kommune'. Priserne blev tildelt for at være den kommune i Danmark, der havde det mindste forbrug af el i egne bygninger og sparet mest på energien.

Det var utroligt spændende at være med i vindmølleindustriens barndom og ungdom. Senere var der også lejlighed til at 'give en hånd med' ved den spæde start af biogasindustrien, idet en af branchens første virksomheder, Green Farm Energy, blev oprettet på Over Løjstrup i 2001 - i Langå Kommune. Firmaet udvikler og fremstiller højteknologiske biogas- og gylleseparationsanlæg.

En virkelig nøgleindustri
I årene 2002-2006 var der også lejlighed til at følge og samarbejde med vindmølle- og biogasindustrien og resten af energisektoren i det øst- og midtjyske område som medlem af Udvalget for Miljø og Trafik under Århus Amtsråd, blandt andet om vindmølleparken på godset Overgårds jorder ved Mariager Fjord.

Det forsatte frem til 2010 på en række felter i Region Midtjylland i regionsrådet og som medlem af Råd for Energi- og Miljøteknologi. Her arbejdede vi meget aktivt med energi på grundlag af biomasse, bølger, sol og ikke mindst vind mv., fordi vindmøllebranchen virkelig er en nøgle-industri i Region Midtjylland.

Vindmølleindustrien markerede sit 30-års jubilæum i forbindelse med årsmødet i Århus i marts. Branchens historie og perspektiver for fremtiden fortælles i filmen 'Fra gyllevogn til global industri', og her bliver Micon og Vestas naturligvis også nævnt. Filmen findes på vindmølleindustrien.dk

Fhv. borgmester i Langå, Kaj Møldrup Christensen (S), Stevnstrup

https://www.dknyt.dkartikel/lille-kommune-spillede-stor-rolle-i-moelleindustriens-pure-ungdom