DK Nyt
Lidegaard: Vi kan blive bedre

Lidegaard: Vi kan blive bedre

POLITISK FORUM 2012 Klima-, energi- og bygningsministeren lovede tilhørerne på KL's politiske møde, at regeringen vil arbejde for at lægge klare rammer for kommunernes arbejde
27. APR 2012 13.45

Af Thea Storm Pedersen, [email protected]

AARHUS: Den radikale klima-, energi- og bygningsminister Martin Lidegaard besøgte fredag KL's politiske møde om grøn omstilling. Her fortalte han kort om energiaftalens betydning for kommunerne og lagde op til, at staten vil forsøge at lægge nogle helt klare rammer for arbejdet i kommunerne, så kommunerne ved, hvor regeringen gerne vil nå hen.

-Jeg forestiller mig ikke at flytte væsentligt på kompetencefordelingen, men jeg forestiller mig, at vi formår at lave et bedre samspil, sagde han til tilhørerne.

Ministeren fortalte, at han håber, at energiaftalen bliver starten på et nyt samarbejde mellem statens og kommunernes politiske niveauer.

- Samlet set skulle det stadig gerne om et til to år stå fuldstændig krystalklart, hvor vi skal hen, og hvad der er samfundsøkonomisk mest fornuftigt at satse på. Jeg tror stadig på, at vi skal bevare planlægningskompetencen inden for alle de her områder lokalt, for der er forskel på, hvad vi har af lokal infrastruktur, lokale ressourcer og så videre, sagde ministeren.

Derfor mente han også, at det giver mening, at det er den kommunale myndigheds ansvar.

-Men jeg tror, at vi fra statens side kan blive bedre til at understøtte den planlægning ved simpelthen at have en lidt større helhedsbetragtning over landet.

Martin Lidegaard kom ind på de tre væsentligste indsatser i de kommende år: Energieffektivitet, vedvarende energi samt en satsning på et mere fleksibelt og intelligent energisystem.

Billig, ren og stabil energi
I forhold til energieffektivitet lagde han vægt på, at tiden nu også er kommet til erhvervslivet, og at der er afsat store beløb i offentlige puljer til at understøtte den udvikling.

-Så når nu I skal til at planlægge jeres indsatser, så hold også øje for, at de lokale virksomheder rent faktisk også bruger muligheden for at få tilskud og få omlagt inden energipriserne er fordoblet. Det regner vi med, at de er inden for ret kort tid, sagde Martin Lidegaard og understregede, at det bliver stadig vigtigere for konkurrenceevnen, at Danmark er et ressourceeffektivt land.

- Hvis vi udvider horisonten et øjeblik, kan vi helt overordnet konstatere, at over de næste to årtier, skal den europæiske energisektor fornyes: To tredjedele af den eksisterende el-produktion skal udskiftes eller fornyes – og basalt set skal vi faktisk til at bygge en helt ny sektor for Europa. Og det er lidt det samme, der er tilfældet for Danmark, sagde ministeren og fortsatte:

- Derfor er det så også utroligt vigtigt at spørge sig selv, hvad det er for en energisektor, vi gerne vil have om 20 år: hvad skal den kunne, hvordan sikrer vi, at vi kan levere billig, ren og stabil energi til danske virksomheder og danske borgere?

Vi er en priviligeret generation, der får lov til at deltage i det her fantastiske eventyr, som vi står overfor. Vi er drevet af en nødvendighedens logik, fordi vi skal levere en mere grøn energiforsyning over de næste 20 år. Men vi er faktisk også drevet af det, man kunne kalde gulerodslogikken, for vi taler også om uanede potentialer inden for det her område over de næste 20 år.

Martin Lidegaard fortalte afslutningsvist, at han til efteråret vil prioritere at besøge flere kommunale initiativer, så han kan danne sig et samlet overblik over det, der allerede er i gang.

 

https://www.dknyt.dkartikel/lidegaard-vi-kan-blive-bedre