DK Nyt

Lemvig til kamp mod okkerforurening

KORT NYT17. JAN 2020 7.25

LEMVIG: I et lavtliggende område omkring Harboøre er der et væsentligt problem med okker, og det skal der nu gøres noget ved. Teknik- og miljøudvalget sætter nu gang i en forundersøgelse for at komme problemet til livs, oplyser Dagbladet Holstebro.

Okker udskilles ofte fra jorde, når grundvandet på et område bliver sænket som følge af dræning eller uddybning af vandløb. Derved får jernforbindelser i jorden mulighed for at blive iltet, og dermed opstår den rustrøde farve. Okkeren havner via drænrør i grøfter og vandløb, hvor den kan være giftig for både smådyr og fisk. 

En del af den aktuelle okkerudledningen er skabt af den grundvandssænkning, som pumpelagene i sommerhusområderne Vejlby og Vrist udfører for at holde områderne tørre og fremkommelige. Derfor er det formentlig også pumpelagene, der vil få til opgave at løse problemerne, men kommunen vil ikke præsentere lagene for et påbud, inden man kender problemets omfang og kender mulige løsninger. 

ka

https://www.dknyt.dkartikel/lemvig-til-kamp-mod-okkerforurening