DK Nyt
Lemvig presser KL-aftale: Vil hæve skatten

Lemvig presser KL-aftale: Vil hæve skatten

BUDGET 2012 Vestkystkommunen betragtes ikke denne gang som 'vanskeligt stillet' og har faktisk styr på omkostningerne - men indtægterne svigter
20. SEP 2011 8.51

Af Knud Abildtrup

LEMVIG: Hvad efterhånden er blevet et særsyn i den kommunale verden, er nu på vej i det nordvestjyske: Et skattehop i en tid med både individuel og kollektiv sanktion, hvis de aftalte rammer mellem KL og regeringen overskrides

Et solidt flertal i kommunalbestyrelsen i Lemvig - 18 ud af 21 - er enige om at ville hæve skatten med 0,5 pct. og grundskylden med to promille for at modvirke dalende indtægter, siger borgmester Mogens Flyvholm (V) til dknyt. De sidste tre er SF'ere, der vil hæve skatten mere endnu.

- Det skattehop betyder et provenu på knap 18 mio. kr., og de er jo ikke det, der vælter nationalbudgettet, men det skal selvfølgelig modsvares af skatesænkninger andre steder i landet. Vi har tidligere fået 8-14 mio. kr. fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner, men ikke i år.

- Dertil kommer, at vores indtægtsprognose ligger 5 pct. under landsgennemsnittet. De gælder både på person- og selskabsskatten. For det er ikke omkostningerne, der løber fra os -  og vi får ros for vores økonomistyring - men vi ligger 0,8 pct. under gennemsnittet på skatteprocenten, så den vil vi altså hæve nu.

Sparer 25 mio. kr
.
Viceborgmester Kenneth Bro (S) tilføjer, at Lemvig skulle finde 45 mio. kr. for at få balance i budgettet, og hvert år haft til opgave at finde besparelser på et beløb voksende med 15- 20 mio. kr. pr. år:

- Jeg har en opfattelse af at vi bliver underkompenseret i vores bloktilskud.
Sidste år forsøgte vi at få lov til at sætte skatten op med 0,5 pct., men fik afslag. Hvis vi ikke forøger vores indtægter, ser det ud til at vi i budget 2013 skal finde 64 mio. kr.

- Vi socialdemokrater mener, at der mange steder er skåret ind til benet. Det er ikke muligt at finde besparelser efter salamimetoden. Vi er nødt til at afdække mulighederne for strukturændringer, der kan give et fagligt og økonomisk rationale - f.eks. samdrift eller stordrift i ledelses- og tilbudsstrukturer.

- Set i forhold til den gruppe af kommuner, vi sammenligner os med, ser det ud til at vores omkostninger på skole og daginstitutionsområdet, samt på socialområdet er for høje. Ligeledes er vore indtægter for lave.

- Vi har derfor fundet besparelser for ca. 25 mio.kr. dér og vil nærme os et indtægtsgrundlag, der svarer til sammenligningskommunerne, ved at hæve skatten og grundskylden.

Som de sammenlignelige
Mindretallet af de tre fra SF vil hæve skatten endnu mere - med 0,83 pct. - så den svarer til niveauet i sammenligningskommunerne:

- Vores sammenligningskommuner er Struer, Sorø, Kerteminde, Nordfyns, Lemvig og Morsø, alle under 30.000 indbygggere med et højt ressourcepres. Beskatningsniveauet inkl. grundskyld er for sammenligningsgruppen 25,35 og for Lemvig alene 24,52, det vil sige en forskel på 0,83 pct. Og hver pct. i Lemvig giver ca. 30 mio., oplyser Elisabeth Moltke (SF).

Udover Lemvig overvejer Norddjurs og Frederikshavn et skattehop. Rudersdal påtænker en skattesænkning på 0,1 pct.

 

https://www.dknyt.dkartikel/lemvig-presser-kl-aftale-vil-haeve-skatten