DK Nyt

Lejre stiler mod én fast mødedag til alle udvalg

KORT NYT9. APR 2021 7.23

LEJRE: Kommunalbestyrelsen i Lejre vil tage et opgør med de mange møder ved at ændre i styrelsesvedtægten og lave én fast ugentlig mødedag, skriver Danske Kommuner. Foreløbig har kommunalbestyrelsen truffet beslutning om principper og en mødeplan, som skal danne grundlag for et egentligt forslag til ændring af styrelsesvedtægten.

Ved konstitueringen efter KV17 var der bred enighed om at få justeret i styrelsesvedtægten, og nu er det planen, at ændringen skal være trådt i kraft, når det nye byråd tiltræder den 1. januar næste år.

– Noget af det, der tager så ekstremt meget tid som medlem af  kommunalbestyrelsen er, at man skal stå til rådighed på mange forskellige tidspunkter på mange forskellige dage. Derfor forsøger vi nu at reservere én dag om ugen, så alt, der har relation til kommunalbestyrelsen, skal planlægges til den tid. Intentionen er, at det forhåbentlig minimerer noget af tidsforbruget, siger borgmester Carsten Rasmussen (S).

ka 

https://www.dknyt.dkartikel/lejre-stiler-mod-n-fast-moededag-til-alle-udvalg