DK Nyt

Lejre slanker udvalgsstruktur og strammer mødevaner op

Fire stående udvalg mod nu seks og én fast ugedag til møder, så byrådsmedlemmernes øvrige liv ikke lider unødigt under politikken.
23. FEB 2021 12.30

LEJRE: Når et nyt byråd tiltræder efter KV21, vil det blive i en organisatorisk slanket udgave med blot fire stående udvalg mod nu seks.

Samtidig ændres der i mødestrukturen, så én fast ugedag sættes af til møder uanset udvalg, så byrådsmedlemmerne forskånes for, at det politiske arbejde opsluger mere end en enkelt hverdagsaften pr. uge.

Endnu en forenkling bliver, at hvert byrådsmedlem får én udvalgsplads, hvilket går op med 25 byrådsmedlemmer og fem udvalg á fem medlemmer, idet økonomiudvalget kommer oveni de fem stående udvalg. Eller sådan er princippet, men det holder alligevel ikke helt, for da det kom til stykket, ville man ikke nøjes med fem medlemmer af økonomiudvalget.

Det får som hidtil syv medlemmer, så to af disse vil få plads i yderligere et udvalg. De fire stående udvalg får områderne børn og ungdom, kultur og fritid, teknik og miljø samt social, sundhed, job og arbejdsmarked. Økonomiudvalget får også erhverv som område.

Ændringerne er besluttet af et enigt byråd og er en udmøntning af et punkt i forrige budgetaftale, den fra efteråret 2019, hvorefter udvalgsstrukturen efter KV21 skulle beskæres med mindst ét stående udvalg. De er også en konsekvens af løbende drøftelser om byrådets mødeformer og arbejdsformer.

Sidstnævnte indebærer "en politisk mødekalender som muliggør, at alle (børnefamilier, ældre, pensionerede, erhvervsaktive etc.) kan deltage i politisk arbejde" og ikke som i dag har "fx en uge med 3-4 aftenmøder i træk, hvilket vanskeliggør såvel familie- som arbejdsliv", som det hedder i sagsfremstillingen (pkt.8) til seneste byrådsmøde.

De beskrevne ændringer skal nu indarbejdes i en ny styrelsesvedtægt, som derefter skal vedtages over to omgange i byrådet.

https://www.dknyt.dkartikel/lejre-slanker-udvalgsstruktur-og-strammer-moedevaner-op