DK Nyt

Ledelsen var advaret

Overmedicinering af psykiatriske patienter har været kendt i over to år
KORT NYT14. JUN 2012 6.54

KØBENHAVN: Den øverste ledelse på Psykiatrisk Center Glostrup har i over to år kendt til advarsler om, at psykisk syge patienter blev medicineret med alt for høje doser stærk anti-psykotisk og beroligende medicin. Alligevel har ledelsen først for nylig indskærpet, at doserne skal overholdes. Det afslører et mødereferat, DR Nyheder er kommet i besiddelse af.

Her fremgår det, at flere fremtrædende psykiatere på Psykiatrisk Center Glostrup allerede i december 2009 gjorde ledelsen opmærksom på, at patienterne fik medicin i doser, der var op til flere gange højere end anbefalet. Doser, der ifølge psykiaterne, var dikteret af klinikchefen.

I mødereferatet, som centrets chef Henrik Lublin selv modtog, gør psykiaterne tydeligt opmærksom på 'klinikchefens ordination af Zyprexa (antipsykotisk medicin, red.) i doser som klart overstiger instruksen samt kombinationen med benzodiazepiner (beroligende medicin, red.).

Ledelsen har først for ganske nylig indskærpet, at det høje medicinforbrug skulle sættes ned. Men det burde være sket længe før, lyder kritikken.

- Hvis centerchefen havde undersøgt omfanget af problemerne, da vi gjorde opmærksom på det, havde han opdaget det før, siger psykiater Michael von Buchwald, der var med til mødet.

bi

https://www.dknyt.dkartikel/ledelsen-var-advaret