DK Nyt
Lavere vejafvandingsbidrag i sigte

Lavere vejafvandingsbidrag i sigte

Forsyningssekretariatet sender nu - efter lang tids dialog - nye udkast til afgørelser ud til kommunerne efter de første, megahøje bud
8. MAR 2012 13.22

Af Knud Abildtrup, [email protected]

Før jul havde de første 62 kommuner fået regninger på vejafvandingsbidrag, der samlet løb op i en halv milliard kr. i form af modregninger i bloktilskuddet for 2012 og 2012. Men nu er nye afgørelser på vej her i marts.

Vejafvandingsbidraget er den pris, en kommune betaler til spildevandsselskabet for at aftage spildevand fra veje, p-pladser og andre offentlige anlæg. Og striden om det bidrags størrelse har involveret Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Naturstyrelsen, alle kommunerne, KL - og også miljøminister Ida Auken (SF).

Efter lang tids dialog om beregningsgrundlaget for vejbidraget, vælger Forsyningssekretariatet nu at sende nye udkast til afgørelser ud til kommunerne, som alene medtager anlægsudgifter - og ikke driftsudgifter - i beregningen af bidraget.

Det er den løsning, KL og Naturstyrelse har peget på.

Konkret betyder det ifølge KL, at alle de kommuner, der allerede har modtaget en foreløbig afgørelse vedrørende vejbidrag fra Forsyningssekretariatet, vil få et nyt afgørelsesudkast beregnet på det nye grundlag.

KL har løbende haft kontakt til Forsyningssekretariatet, Naturstyrelsen og Økonomi- og Indenrigsministeriet om sagen, og KL erfarer, at Forsyningssekretariatet vil påbegynde udsendelsen af de nye afgørelsesudkast i løbet af marts måned.

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/lavere-vejafvandingsbidrag-i-sigte