DK Nyt
Langt flere kommunikerer digitalt med lægen

Langt flere kommunikerer digitalt med lægen

44,5 pct. af borgerne brugte e-kommunikationen med deres almene læge sidste år, flest i Solrød. Vi havde i snit 7,8 kontakter til vores praktiserende læge.
28. APR 2021 9.45

Covid-19 har påvirket den måde, borgerne kommunikerer med deres almene læge på. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Mens det i 2010 var 14,1 pct. af borgerne, der brugte e-kommunikation, var det sidste år 44,5 pct., altså tæt på halvdelen. Året før var det 35,7 pct.

E-kommunikation dækker konkrete spørgsmål, som ikke haster, samt svar på laboratorieundersøgelser. Herunder testsvar på covid-19-prøver, hvilket kan være en del af forklaringen. Receptfornyelse og tidsbestilling tæller ikke med.

Generelt bruger kvinder e-kommunikation oftere end mænd. Især i aldersgruppen 20-59 år er forskellen stor - her kommunikerede 64,9 pct. af kvinderne digitalt mod kun 39,8 pct. af mændene.

Solrød er den kommune, hvor borgerne brugte e-kommunikation mest, nemlig 2,6 gange pr. indbygger, viser DK Nyts beregninger af tallene. Dernæst følger Brønderslev, Bornholm, Frederiksberg, Struer, Furesø, Herning, København, Aarhus og Haderslev.

Færrest brugte e-kommunikation i Ærø Kommune, nemlig 0,6 gange pr. indbygger. Dernæst følger Fanø, Lemvig, Lolland, Hedensted, Thisted og Ringsted.

11 kontakter pr. indbygger, heraf 7,8 til lægen

I 2020 var der i alt 63,8 mio. kontakter til almen læge, speciallæge, tandlæge, fysioterapi osv. Det svarer til knap 11 pr. indbygger og er en stigning på 3,5 pct. i forhold til året før. Især er kontakten til almen læge steget kraftigt med over 10 pct., mens fysioterapeuterne har haft 16,7 pct. færre besøg, formentlig på grund af corona.

De alment praktiserende læger havde 45,6 mio. kontakter, hvilket svarer til 7,8 pr. dansker. 

Flest kontakter var der i Solrød, nemlig 9,3 pr. indbygger, og derefter følger Frederikshavn, Langeland og Brønderslev med 9,0 og Skive og Haderslev med 8,9, viser DK Nyts beregninger.

Færrest kontakter pr. indbygger var der i Egedal, nemlig 6,2, efterfulgt af Ærø med 6,5, Glostrup med 6,6 og Lyngby-Taarbæk og Fanø med 6,8.

https://www.dknyt.dkartikel/langt-flere-kommunikerer-digitalt-med-laegen