DK Nyt

Landsret skærper straf til politiker efter vold

KORT NYT12. DEC 2019 6.19

SOLRØD: En lokalpolitiker fra Solrød er onsdag blevet dømt for vold mod sine tre børn. Volden stod på gennem flere år og fik derfor karakter af mishandling, slog Østre Landsret fast og skærper dermed straffen fra byretten i Roskilde fra juli.

Byretten mente 'kun', at der var beviser for vold mod to af børnene. Straffen blev dengang fængsel i tre måneder. I landsretten dømmes politikeren derimod for vold mod alle tre børn, og samtidig forhøjes straffen til fængsel i seks måneder. Heraf er fire måneder gjort betinget, ligesom den dømte skal udføre samfundstjeneste i 100 timer, oplyser retten om onsdagens afgørelse.

Volden skete blandt andet i form af såkaldte lammere, altså hårde slag med knyttet hånd. Under sagen i byretten blev Solrød Kommune i øvrigt kritiseret i kraftige vendinger af en anklager fra Midt- og Vestsjællands Politi. Selvom der var blevet rejst tiltale mod politikeren om vold, tillod kommunen hende, manden og et andet barn at have ikke-overvåget samvær med det yngste barn.

Ritzau / ibs

https://www.dknyt.dkartikel/landsret-skaerper-straf-til-politiker-efter-vold