DK Nyt
Landbruget er blevet giftigere for miljøet

Landbruget er blevet giftigere for miljøet

Landmændenes brug af sprøjtemidler er på tre år blevet 30 pct. mere belastende for miljøet - miljøministeren varsler en skrap pesticid-afgift
26. JAN 2012 9.16

Fra 2007 til 2010 er landmændenes forbrug af sprøjtemidler blevet 30 pct. mere belastende for naturen. Det viser en ny rapport fra Fødevareøkonomisk Institut ved Københavns Universitet, Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet og Miljøstyrelsen. I den samme periode er behandlingshyppigheden steget med 11 pct.

Den ny viden er urovækkende, og det får Miljøminister Ida Auken (SF) til at reagere:

- Landbrugets sprøjtemidler har været langt mere belastende for miljøet, end mange har troet. Derfor kommer vi nu med en pesticidafgift, der skal skære kraftigt ned på landmændenes forbrug og få dem til at vælge de mindst skadelige midler. Vi skal have vendt den meget triste udvikling med det stigende forbrug af sprøjtemidler, siger miljøministeren.

Ny indikator til beregning af afgigt
Rapportens forfattere har udviklet en ny PesticidBelastningsIndikator (PBI), der er grundlaget for pesticidafgiften, og som fremover skal offentliggøres årligt sammen med Bekæmpelsesmiddelstatistikken. Den nye indikator har vist, at sprøjtemidlerne især er blevet mere belastende for dyr og planter i den omgivende natur.

- Som ny regering vil vi sikre en fornuftig balance mellem landbrugsdrift og miljøbeskyttelse, og landbruget kan forvente, at jeg vil være mere konsekvent end den tidligere regering. Derfor lancerer vi også en pesticidafgift, der gør de mest skadelige sprøjtemidler dyrere. De frivillige aftaler fik ikke landbruget til at ændre kurs, så nu må vi tage hårdere fat, siger Ida Auken.

Den nye PBI skal måle effekten af pesticidafgiften og skal også bruges til at udvikle et system, der gør det muligt at rådgive og vejlede landmændene bedre, så de har et grundlag for at vælge de mindst belastende sprøjtemidler.

mou

 

Læs rapporten 'Pesticidbelastningen fra jordbruget 2007-2010' her

https://www.dknyt.dkartikel/landbruget-er-blevet-giftigere-for-miljoeet