DK Nyt

Lærere underviser for lidt

Kun en trediedel af lærernes arbejdstid går til undervisning og det er for lidt, mener undervisningsministeren
KORT NYT1. DEC 2011 6.09

Ministeriet for Børn og Undervisning offentliggør torsdag en opgørelse af lærernes arbejdstid, og den viser, at lærerne i gennemsnit kun bruger godt en trediedel af deres tid på egentlig undervisning. Og det er alt for lidt, mener ministeren, fortæller Politiken. Der er ganske vist tale en en svag stigning, men det er altså tilstrækkeligt, mener Christine Antorini (S):

- Det er vigtigt, at vi styrker fagligheden i folkeskolen, ved at lærerne bruger mere tid på det, de er bedst til - nemlig at undervise. Derfor vil vi indgå i dialog både med kommunerne og fremadrettet med Danmarks Lærerforening. I sidste ende er der også en overenskomstforhandling, siger hun til avisen.

Formanden for Skolelederforeningen, Anders Balle, finder fordelingen af lærernes arbejdstid passende, men han ser gerne, at der indføres en mere fleksibel form for bemanding - bl.a. som konsekvens af den øgede inklusion i folkeskolen.

mou  

https://www.dknyt.dkartikel/laerere-underviser-for-lidt