DK Nyt
Lad museerne samarbejde - men tving ikke fusioner igennem

Lad museerne samarbejde - men tving ikke fusioner igennem

KRONIK Kommunerne bør imødegå enhver form for centralisering af museumsområdet, som ikke er drevet af et lokalt ønske om større enheder
14. JUN 2011 9.53

Af udvalgsformændene Lisbet Rosendal og Kristian Ahle

På baggrund af tidligere Kulturminister Carina Christensens kulturpolitiske strategi 'Kultur for alle' har en arbejdsgruppe i Kulturarvsstyrelsen overvejet forskellige modeller for en fremtidig organisering af museumsområdet. Baggrunden herfor er for det første den overordnede ændring af hele den kommunale struktur, som kom i forbindelse med kommunalreformen fra 2007.

Vi er enige i, at det kan være sundt at få nyvurderet hele museumsområdet. Selvom det kun er 10 år siden, den nuværende museumslov trådte i kraft, er der sket en rivende udvikling på museumsområdet. Strukturelt er museerne påvirket af kommunalreformen. Men herudover kan nævnes den voldsomme udvikling, der er sket på hele det teknologiske område, som har givet helt nye muligheder for formidling og kommunikation med museernes brugere.

Museerne mærker også tydeligt internationaliseringen. Det er mere afgørende end nogensinde, at museerne formår at udnytte de potentialer, der er i diverse EU-programmer og kultur- og uddannelsesprogrammer. Endelig dikterer det betydelige fokus på hele oplevelsesøkonomien også, at museerne er opmærksomme på, hvordan de formår at gøre sig synlige i forhold til en befolkning, der i stigende grad efterspørger kulturelle oplevelser af en involverende karakter, uden at der bliver gået på kompromis i forhold til museernes autencitet og kvalitet. Og oven i alle disse udfordringer skal museerne agere i en offentlig økonomi, hvor der ikke er udsigt til flere offentlige kroner, snarere risiko for det modsatte.

Forfølg ansvaret
Ovennævnte udfordringer er efter vores opfattelse et ansvar, som museerne må tage på sig, men også et ansvar, som Kultur- og Fritidsudvalgene skal vide at forfølge.

Arbejdsgruppen har skitseret tre forskellige modeller for en fremtidig organisering, som alle medfører en betydelig centralisering af hele museumsområdet.

Det er ganske unikt, at kommunerne har så væsentlig en rolle i forhold til museerne ligesom det også er unikt, at museerne i vidt omfang er baseret på et lokalt engagement med store museumsforeninger og mange frivillige i forbindelse med museerne. Vi synes, det er en værdi, som det er afgørende at bevare, fordi den er med til at sikre et stort folkeligt engagement i forbindelse med museerne. Det er også vores vurdering, at kommunerne ikke har prioriteret museumsområdet ringere i de nye kommuner, tværtimod har større og stærkere kommuner fået en bedre kraft til at understøtte museumsarbejdet samtidig med, at kommunerne varetager mange andre store opgaver.

Stil gerne krav
Vi synes, at kommunerne skal være opmærksomme på at imødegå enhver form for centralisering af museumsområdet, som ikke er drevet af et lokalt ønske om større enheder. Vi anerkender til gengæld også Kulturministeriets berettigede behov for at sikre sig kvaliteten i de museer, som også får støtte fra staten.

Konkret foreslår vi derfor, at Kulturarvsstyrelsen beskriver, hvilke opgaver, som museerne rundt i landet skal løse for Staten. Stil gerne krav til kvaliteten og følg gerne op på jeres kvalitetsvurderinger. Men i stedet for at tvinge sammenlægninger imellem museerne igennem, så foreslår vi, at lade det være op til museerne at vælge størrelsen, omfanget og indholdet af det samarbejde, der måtte kræves mellem museerne for at løse opgaven.

I Vestjylland har vi eksempelvis to velfungerende museer i både Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner, som givetvis vil kunne samarbejde om mange statslige opgaver, men som samtidig også strækker sig over et så stort geografisk område, så det i forhold til den lokale folkelige opbakning vil være skidt, hvis museerne tvinges i en sammenlægning.

To stærke museer
Vores museer vil derimod i et frivilligt samarbejde være i stand til at løse følgende opgaver for Kulturarvsstyrelsen:
* Kapitel 8-arbejdet vedr. arkæologi og nyere tid
* Tilsyn med fredede fortidsminder
* Tilsyn med fredede bygninger.

Herudover vil et samarbejdende museumsvæsen kunne danne grundlag for forskningsfællesskab, fællesskab omkring indsamling, registrering og bevaring.

I stedet for at tvinge sammenlægninger af museer igennem, ønsker vi at fastholde, at der i vores kommuner er to stærke museer med hver sin historie, faglige profil og kommunal tilhørsforhold, som så samarbejder om de opgaver, som Kulturarvsstyrelsen ønsker, at vores museer skal løse. På den måde fastholdes og udvikles den faglige kvalitet uden at den lokale identitet forsvinder.

Efter vores opfattelse kan kommunerne kun være interesserede i, at der skabes en model, hvor den fremtidige kulturhistoriske opgavevaretagelse løses i sammenhæng i et tæt samarbejde med lokalbefolkning og kommunale myndigheder. På den måde kan vi sikre en optimal udnyttelse af kulturarvens potentiale i forbindelse med bosætning og oplevelsesøkonomi.


Lisbet Rosendal (V), formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Varde Kommune
Kristian Ahle (V), formand for Kultur- og fritidsudvalget i Ringkøbing-Skjern Kommune

https://www.dknyt.dkartikel/lad-museerne-samarbejde-men-tving-ikke-fusioner-igennem