DK Nyt

Kun få ledige får ok til uddannelse

Mariagerfjord og Sønderborg kommuner bevilger mest uddannelse til ledige, mens Allerød og Herlev er mest tilbageholdende
KORT NYT5. MAR 2012 13.56

Kun i ét af ni tilfælde giver de kommunale jobcentre grønt lys for, at en ledig kan bruge ledigheden på at uddanne sig. I stedet for at tilbyde arbejdsløse at komme på skolebænken, bliver de ledige i stort omfang sendt i virksomhedspraktik, job med løntilskud eller korte forløb med vejledning. Det fortæller A4, LOs ugebrev.

Kun 11 procent af samtlige tilbud til ledige om aktivering var om uddannelse - eksempelvis AMU-kurser, HF-kurser eller hele uddannelser, viser en opgørelse, Dansk Metal har lavet ud fra tal fra officielle statistikker.

I Maragerfjord kommune er 32 pct. af alle tilbud om aktivering uddanmelse, mens det er 22 pct. Sønderborg Kommune. I bunden finder man nordsjællandske Allerød med en uddannelses-andel på kun to pct., og i Herlev er det pct. af de ledige, der får et aktiveringstilbud om uddannelse.

mou

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/kun-faa-ledige-faar-ok-til-uddannelse