DK Nyt

Forskning:
Kun 85 pct. af corona-smittede går i selvisolation

Mange selvisolerer sig ikke, selvom de burde. Det skyldes mere uvidenhed end modvilje, vurderer forskere.

Er man testet positiv med covid-19, skal man straks gå i selvisolation. Det samme gælder, hvis man er nær kontakt til en smittet, eller man har symptomer på covid-19.

Men langt fra alle overholder reglerne, viser en rapport fra Hope-projektet på Aarhus Universitet, som følger befolkningens adfærd under coronakrisen under ledelse af professor Michael Bang Petersen.

Kun 85 pct. af dem, som rapporterer, at de er testet positiv, går efter eget udsagn i isolation. Tilbage er altså 15 pct. smittede, som ikke gør.

Endnu værre ser det ud blandt dem, som har været nær kontakt til en smittet. Af dem fortæller kun 54 pct., at de selvisolerer. 

Og blandt dem, der har haft tre eller flere symptomer på covid-19, gælder det 53 pct. 

"Der er således en markant del af borgerne, som ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger burde selvisolere, men som rapporterer, at de ikke gør det," konstaterer rapporten.

Unge er bedre til at isolere sig

Unge fortæller i højere grad end de ældste aldersgrupper, at de går i selvisolation, når de har grund til det. Men bortset fra alder ser forskerne ingen markante forskelle på tværs af klassiske demografiske grupper som fx køn, uddannelse, region og familiestørrelse.

Der er heller ingen klar sammenhæng mellem, hvem der selvisolerer, og deres overordnede bekymring for coronavirus og opfattelse af sundhedsrådene. Det tolker forskerne som udtryk for, at den manglende isolation i mindre grad er et frivilligt valg og i højere grad skyldes manglende viden eller andre omstændigheder uden for deres egen kontrol.

- Folk ved ikke, hvornår de skal gå i selvisolation. Eller også er der faktorer uden for deres kontrol, eksempelvis at de har behov for at gå på arbejde uanset hvad, uddyber Michael Bang Petersen over for TV 2.

Rapporten bygger på svar fra 23.000 danskere, og konklusionerne flugter med lignende undersøgelser i Norge og Storbritannien.

https://www.dknyt.dkartikel/kun-85-pct-af-corona-smittede-gaar-i-selvisolation