Kulturmillioner til udsatte boligområder

Kulturministeriet tildeler i alt 4,8 mio. kr. til projekter i udsatte boligområder i Aarhus, Vejle og København.

Som del af Kulturministeriets 'Puljen for kultur i udsatte boligområder' fordeles der i alt 4,8 mio. kr. til de udsatte boligområder Gellerup i Aarhus, Sigynsgade-kvarteret i København og Finlandsparken i Vejle.

- Kunst og kultur skaber dialog og engagement og får os til at opleve verden på nye måder. Derfor afsætter vi nu midler til tre konkrete kulturprojekter, der på hver deres måde kan styrke sammenholdet, involvere beboerne aktivt og styrke fællesskabsfølelsen i de udsatte boligområder. Projekterne bygger på partnerskaber imellem boligforeninger, kommuner og højskoler og viser, at der er stor interesse for at tage et fælles ansvar for at skabe forandring i de udsatte boligområder i Danmark, siger kulturminister Rasmus Prehn (S).

Projektet 'Usynlige stier' i Sigynsgade-kvarteret i København får 1.798.200 kr. til at gøre kunst til omdrejningspunkt for at skabe tryghed og nye fællesskaber på tværs af aldersgrupper, social, kulturel og religiøs baggrund ved at inddrage beboerne i nye og anderledes måder at lave kunst sammen. På den måde mødes en række målgrupper, som ellers ikke har berøring med hinanden, og hvor den afgørende gensidige forståelse halter. Projektet løber fra 2019 til 2022.

Flere på højskole
I Aarhus skal 2.029.000 kr. hjælpe med at stable Gellerup Højskole på benene og udvikle det lokale forsamlingshus. Højskolen skal danne en platform for samtaler og meningsudvekslinger for de cirka 80 forskellige nationaliteter, der bor i Gellerup, og så skal den vække interessen hos de unge i området, da få unge med en anden etnisk baggrund vælger at tage på højskole.

Den tredje puljemodtager er KulturKarussellen under Vejle Kommune i Finlandsparken, der får 1.020.600 kr. Her skal projektet være med til at fremme, at børn og unge indgår i nye fællesskaber med det lokale samfund og bliver demokratiske frontløbere i lokalområdet. Deltagerne bliver rullet ind i en bred vifte af musik, billedkunst, teater og film, og projektet skal munde ud i en levedygtig kulturforening, som drives af de lokale. Projektet løber fra 2019-2022.

I alt har der været 31 ansøgninger. Over de næste fire år er der afsat i alt 20 mio. kr. til puljen. Der bliver uddelt midler én gang om året frem til og med 2022. Næste ansøgningsrunde finder sted i foråret 2020, og ansøgningsfristen vil blive annonceret i begyndelsen af det nye år.

Læs mere om puljen her.

ibs

https://www.dknyt.dkartikel/kulturmillioner-til-udsatte-boligomraader