DK Nyt

Sundhedsstyrelsens evaluering:
Kultur på recept er et vellykket projekt

Fastlagte gruppeforløb med kulturaktiviteter for sygemeldte eller langtidsledige borgere har været en stor succes på pilotniveau i fire kommuner og kører videre i Silkeborg.

Fire kommuner har været med i Sundhedsstyrelsens Kultur på recept. Og det har været en succes, viser styrelsens evaluering. Hele 97 pct. deltagere er tilfredse med forløbet, og tre ud af fire vurderer, at kultur på recept i høj eller nogen grad har forbedret deres trivsel.

Aalborg, Nyborg, Vordingborg og Silkeborg kommuner har med ti-ugersforløb tilbudt borgere med let til moderat depression, stress og angst fastlagte gruppeforløb med kulturaktiviteter to-tre gange om ugen. 

De deltagere, som rykker sig relativt mest, er dem, som scorede lavest på trivslen ved projektets start. Flere af deltagerne italesætter blandt andet projektet som en kærkommen pause fra sygdom, udfordringer og bekymringer, hvor der ikke stilles krav til præstation, fremgår det af evalueringen.

Der er også en vigtig social dimension i at mødes med ligesindede. Det giver trygehed, og deltagerne kan støtte hinanden i de skridt, der kan tages på vejen frem mod en rehabilitering i forhold til civilsamfundet og jobmarkedet, lyder det.

Initiativet startede med inspiration fra Skåne.

Silkeborg fortsætter

I Silkeborg Kommune er det så stor en succes, at kommunen forsætter med version 2.0 af egen finansiering, oplyser kommunen. Silkeborgs del af evalueringen tager afsæt i spørgeskemaer fra 160 borgere, som viser, at 61,9 pct. har forbedret deres trivsel og velbefindende gennem Kultur på Recept.

- Kultur på Recept bevæger sig i feltet mellem sundhed, kultur og beskæftigelse. Og det tvinger os til at arbejde på tværs og se det hele menneske. Vi oplever, at borgerne for en periode slipper tankerne om helbredsmæssige udfordringer og får en tro på fremtiden. Tilbuddet giver deltagerne en ny oplevelse af deres situation, som har en positiv indvirkning på muligheden for at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Derfor er vi glade for, at vi fremadrettet også kan tilbyde forløbet til kommunens borgere, siger Helle Holm Marcussen, funktionsleder ved sygedagpenge i Silkeborg Kommune.

Projekterne er gennemført i en treårig periode fra efteråret 2016 til efteråret 2019. De fire projekter er blevet fulgt gennem det treårige projektforløb.

Silkeborg Kommune fik i 2016, sammen med Aalborg, Vordingborg og Nyborg, tildelt syv mio. kr. af Sundhedsstyrelsen til at udvikle og gennemføre kulturelle aktiviteter. Flere end 800 borgere har deltaget – langt de fleste er henvist fra kommunernes jobcentre.

Find hele styrelsens tværgående evaluering her

ibs

https://www.dknyt.dkartikel/kultur-paa-recept-er-et-vellykket-projekt