DK Nyt

Krisen skævvrider Danmark

Fattige kommuner rammes hårdere end rige af den økonomiske krise
KORT NYT7. NOV 2011 6.15

Krisen har trukket Danmark mere skævt.

I nogle af de værst ramte områder er regningen til folk på passiv forsørgelse steget markant. Det viser en analyse fra Ugebrevet A4, der har set nærmere på tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.

På Lolland betaler kommunen i år 20.510 kr. pr. borger i forsørgelse steget så meget, mens Allerød kan nøjes med godt 4.400 kr. Forskellen mellem kommunerne har altid været der, men den er blevet langt større, viser tallene.

I gennemsnit har den dårligst stillede fjerdedel af kommunerne i år brugt godt 12.000 kr. på passiv forsørgelse for hver borger i arbejdsstyrken - næsten dobbelt så meget som i samme periode 2008.

- De udsatte kommuner havde i forvejen mange dårligt uddannede, og det er især de ufaglærte, som har mistet jobbet under krisen, siger Kurt Houlberg, kommunalforsker ved Anvendt Kommunalforskning.

terp

https://www.dknyt.dkartikel/krisen-skaevvrider-danmark