DK Nyt
KREVI: Økonomisk incitament skal helt tæt på

KREVI: Økonomisk incitament skal helt tæt på

Der registreres flere kontaktpersoner på de afdelinger, hvor det er afdelingen, der belønnes, sammenlignet med afdelinger, hvor sygehuset generelt belønnes
27. APR 2012 10.24

Økonomiske incitamenter bør rettes mod de medarbejdere, som er tættest på den aktivitet, som man ønsker at fremme. Så får man mest ud af dem. Det viser en ny KREVI-analyse.

Økonomiske incitamenter bliver i stadig stigende omfang brugt som redskab til at fremme produktiviteten eller effektiviteten i den offentlige sektor. KREVI har brugt sygehussektoren som case til at undersøge, hvordan man får det bedste ud af økonomiske incitamenter.

- Vores analyse peger på, at man kan få mere for pengene ved at målrette økonomiske incitamenter mod det organisationsniveau, som skal udføre den ønskede aktivitet. Hvis de økonomiske incitamenter er rettet mod en stor organisatorisk enhed som fx et sygehus frem for en mindre enhed som en sygehusafdeling, ja så får man ikke det optimale ud af dem, siger projektleder Simon Hartwell Christensen.

KREVIs case er den såkaldte kontaktpersonordning, som går ud på, at en sygehuspatient skal have tilknyttet en kontaktperson blandt personalet, som skal sørge for, at patienten kan følge med i, hvad der foregår, og generelt føle sig tryg på sygehuset. Det økonomiske incitament er koblet til personalets registrering af kontaktpersoner i patienternes journaler. Jo flere registreringer, jo større belønning.

Undersøgelsen viser, at der registreres flere kontaktpersoner på de afdelinger, hvor det er afdelingen, der belønnes, sammenlignet med afdelinger, hvor sygehuset generelt belønnes. Der kan imidlertid ikke spores nogen effekt i forhold til, om patienten så faktisk oplever at have haft en kontaktperson eller ej.

- Man skal bruge incitamenter med omtanke. Incitamenter fremmer den aktivitet, man måler og belønner. Hvis man for eksempel vil have bedre hygiejne i daginstitutioner, skal man måle og belønne bedre hygiejne. Man skal ikke måle og belønne, hvor mange håndvaske og stykker sæbe der er, for så får man bare flere håndvaske og mere sæbe, og det er jo ikke nødvendigvis ensbetydende med bedre hygiejne, forklarer projektleder Simon Hartwell Christensen.


ka

Foto: Colourbox

https://www.dknyt.dkartikel/krevi-oekonomisk-incitament-skal-helt-taet-paa