DK Nyt
Krav om bedre kollektiv transport på landet

Krav om bedre kollektiv transport på landet

Faxe Kommune opfordrer transportminister Hans Christian Schmidt til at ændre loven om den kollektive trafik
13. MAJ 2011 12.42

FAXE: Målet er, at det skal være muligt for alle at benytte de kommunale busruter i landområderne, som normalt er forbeholdt skolebørn eller kørsel, som man skal være visiteret til.

- Flere skal have glæde af de kommunale busruter, siger Knud Erik Han-sen, som er borgmester i Faxe Kommune.
- Som kommune står vi jo for, at køre børn til og fra skole, til svømning eller til nogle af ungdomsskolens aktiviteter. Så vi har busser kørende i de berør-te landområder i forvejen, og der er plads til flere passagerer, uden at det vil koste mærkbart ekstra. Så det virker forkert, at vi ikke må tage andre med.

Ved at ændre loven vil de almindelige trafikselskabers monopol på at transportere betalende passagerer forsvinde:
- Der er behov for at tænke nyt! I Faxe Kommune har vi mistet fem regionale busruter inden for det sidste halve år og flere landområder står nu helt uden busbetjening. Det holder ikke! Det truer med at sætte enhver form for udvikling i stå, og det går særligt hårdt ud over de unge, som får svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse. Vi er derfor nødt til at finde en ny løsning, siger Knud Erik Hansen:

- Med de kommunale busruter kan vi tilbyde et reelt og attraktivt alternativ til de busruter, der nu er nedlagt, og samtidig sikre en mere klimavenlig transport, end hvis de samme passagerer havde valgt at køre i bil. Det er ikke blot god logik, det er også en bæredygtig model, der kan skabe de grundlæggende forudsætninger for ny dynamik i vores landområder.

https://www.dknyt.dkartikel/krav-om-bedre-kollektiv-transport-paa-landet