DK Nyt

Konsulent fik 110.000 kr. efter at borger flyttede til anden kommune

Flere kommuner har hyret eksterne konsulenter til at gennemgå voksenområdet i kommunen til resultatløn. Men aflønningsmetoden kan give utilsigtede belønninger.

ODDER: En række kommuner har brugt private konsulenter til at gennemgå kommunens voksenområde. Det er blevet kritiseret, at kommunerne har brugt resultatlønning af konsulenterne, hvor kritikere eksempelvis har fremhævet, at det kan resultere i mistillid.

- Det er stærkt bekymrende at se en aggressiv metode, hvor kommunerne betaler private konsulentfirmaer en resultatløn for at finde besparelser til nogle meget sårbare mennesker, som har brug for fællesskabets hjælp, sagde Social- og Inderigsminister Astid Krag (S) til Altinget, da de kunne afsløre brugen af konsulenterne på området.

Men det kan også resultere i en overraskende aflønning.

Det viser en orientering om Odder Kommunes brug af konsulenter på voksenområdet, som er sendt til byrådet. Her viser gennemgangen, at kommunen har en aftale med konsulentvirksomheden Brorson Consult, at firmaet får ti pct. af det, som kommunen sparer efter gennemgangen.

Her sparer Odder Kommune 2,3 mio. kr. efter Brorson Consults gennemgang af 22 sager, hvor fem sager har givet besparelser. I tre af disse sager er borgere flyttet i egen bolig med boligstøtte. 

Her er det særligt én sag, som har givet en stor besparelse. Det kommer nemlig efter, at borgeren er flyttet fra et såkaldt paragraf 107-tilbud til egen bolig - i en anden kommune. 

Her er det altså helt uagtet, hvad Brorson Consult har rådgivet i sagen, ligesom de ikke har nogen rolle i flytningen. Men Odder Kommune har sparet 1,1 mio. kr. årligt. Derfor får Brorson Consult - groft sagt - 110.000 kr. alene for denne sag. Den enkelte sag udgør derfor næsten halvdelen af de sparede beløb og halvdelen af Brorson Consults betaling på 229.000 kr. 

Beslutningen ligger hos kommunen
Odder Kommune oplyser, at det er normalt, at en borger flytter fra et paragraf 107-tilbud, som netop er et midlertidigt botilbud målrettet personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 

- Vi er overordnet set godt tilfredse med samarbejdet med konsulentfirmaet, som har bidraget med en specialistviden til behandling af komplicerede sager, men det er helt afgørende at slå fast, at myndighedsopgaven ligger hos os og kun os, siger Britta Kempel, Social- og Borgerservicechef i Odder kommune. 

- Samlet set vurderer vi, at betalingen til konsulentfirmaet er rimelig, men jeg kan godt se, at hvis man ser på en enkelt tilfælde, løsrevet fra den samlede aftale, så er udgifterne høje. Det skal med i betragtningen, at der også er sager, hvor konsulentfirmaet har brugt mange timer uden at få betaling, siger Britta Kempel videre. 

Det skyldes, at Brorson Consult får betaling i forhold til, hvor meget kommunen kan spare. Det vil sige, at når de sager, der bliver gennemgået, men hvor der ikke bliver fundet besparelser, er der ikke betaling til konsulenten. Det sker udelukkende i de tilfælde, hvor der er besparelser at finde. 

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/konsulent-fik-110-000-kr-efter-at-borger-flyttede-til-anden-kommune