DK Nyt
Konsortium skal levere ledelsesinformation

Konsortium skal levere ledelsesinformation

Det bliver Netcompany, der i samarbejde med Rehfeldt og TDC skal levere en løsning til KOMBIT's nye system til ledelsesinformation i kommunerne

Netcompany er valgt som leverandør på basis af et udbud, hvor de indkomne tilbud blev vurderet ud fra kriteriet det 'økonomisk mest fordelagtige tilbud'. Rehfeldt bliver underleverandør på løsningen, som vil blive driftet af TDC Hosting.

- Vi forventer os meget af FLIS-løsningen. Netcompany, Rehfeldt og TDC er et spændende nyt konsortium på det kommunale it-marked, udtaler Thomas Christiansen, markedsdirektør i KOMBIT.

FLIS, som står for Fælleskommunalt LedelsesInformationsSystem, bliver en løsning, som gør kommunerne i stand til at benchmarke sig på tværs af kommuner og internt i kommunen. Der bliver også mulighed for at sammenligne sig med tal for hele landet, regioner, flere kommuner og enkeltkommuner.

Projektet afventer nu stand-still-periodens udløb den 2. januar. Herefter vil kontrakten blive underskrevet, og udviklingen af FLIS gå i gang. En konkret tidsplan for udvikling af løsningen vil ligge klar i løbet af januar og vil fremgå af KOMBITs hjemmeside.

Syv leverandører var prækvalificeret i forbindelse med udbuddet, og de indkomne tilbud er blevet vurderet efter kriterierne kravopfyldelse og kvalitet (50 pct), pris (30 pct. og leveringstidspunkt og leveringssikkerhed (20 pct.).

 

FLIS står for Fælleskommunal LedelsesInformationsSystem. FLIS bliver en fælles data-base for nøgletal, der gør kommunerne i stand til at benchmarke sig på tværs af kom-muner og internt i kommunen. Der er mulighed for at sammenligne sig med tal for hele landet, regioner, flere kommuner og enkeltkommuner. 94 kommuner har sagt ja til at le-vere data til FLIS, mens 71 kommuner foreløbigt har tilsluttet sig selve løsningen.

 

https://www.dknyt.dkartikel/konsortium-skal-levere-ledelsesinformation