DK Nyt
Konservative forkaster frikommune-forsøg
Foto: Colourbox

Konservative forkaster frikommune-forsøg

Frikommune-forsøget bliver hårdt kritiseret fra borgerlig side for at åbne for salg af tilkøbsydelser. Konservative afviser nu at lægge stemmer til

Konservative kommer ikke til at stemme for det frikommune-forsøg, som de ellers var med til at lancere som en del af den foregående regering. Partiet kan ikke acceptere, at de ni frikommuner får lov til at sælge tilkøbsydelser inden for hjemmehjælp og udbringning af mad til ældre.

- Det er et helt afgørende princip for os, at det offentlige ikke skal til at lave konkurrenceforvridende virksomhed. Det var ikke vores intention med frikommune-forsøget, og derfor kommer vi heller ikke til at stemme for, siger kommunalordfører, Mike Legarth (K).

Også Venstre er stærkt kritiske over for kommunernes mulighed for at sælge tilkøbsydelser. Venstre mener, at det både er konkurrenceforvridende og samtidig risikerer at blive en kattelem for brugerbetaling.

- For eksempel ved, at kommunerne vil sænke serviceniveauet og lade borgerne betale for ydelser, som i dag er gratis i hjemmeplejen, skriver Venstre i betænkningen til lovforslaget, der skal udmønte frikommune-forsøget.

Venstre går dog ikke så vidt, at de stemmer mod et lovforslag, som oprindeligt blev initieret af Bertel Haarder (V). Venstre har heller ikke stemt for et ændringsforslag fra De Konservative om at fjerne tilkøbsydelserne fra frikommune-lovgivningen.

Enhedslisten også imod
Tilkøbsydelser vil blive begrænset til hjemmehjælpsområdet og udbringningen af mad, har indenrigsminister Margrethe Vestager (R) slået fast. Hun har også flere gange understreget, at tilkøbsydelser ikke skal kunne træde i stedet for den service, som lovgivningen forpligter kommunerne på.

Det har imidlertid heller ikke været tilstrækkelige garantier til at sikre opbakning til frikommune-forsøget fra Enhedslisten. Også her frygter man, at tilkøbsydelser er et skridt mod brugerbetaling.

- Det risikerer at blive brugt til at udhule den service, borgerne ellers ville få. Nu ved vi jo, at en kommuner godt kan nøjes med at gøre rent hver fjerde uge, og det niveau kan man så bare vælge at gå ned på, og så ellers bede de ældre om selv at betale, hvis de vil have bedre rengøring, siger kommunalordfører Lars Dohn (EL).

Han er samtidig meget utilfreds med, at frikommune-forsøget vil give større mulighed for at ansætte undervisere, som ikke er læreruddannet i folkeskolen.

 

https://www.dknyt.dkartikel/konservative-forkaster-frikommune-forsoeg