DK Nyt

Kommunerne sparer på energien

Kommuner og regioner køber energimærkede produkter, følger Center for Energibesparelsers vejledninger ved indkøb, gennemfører energi-besparende foranstaltninger i kommunale bygninger og har fokus på energiledelse
23. APR 2010 9.25

Det viser en undersøgelse gennemført af KL og Danske Regioner blandt 95 kommuner og de 5 regioner.

Undersøgelsen er en opfølgning på KL's og Danske Regioners energispareaftaler med Klima- og Energiministeriet. Over halvdelen af kommunerne og regionerne har en politik om energiledelse og udsender vejledningsmateriale eller giver direkte rådgivning til institutionerne om energiledelse, skriver KL.

2 ud af 3 kommuner og 4 ud af 5 regioner har en politik om energieffektive indkøb. Over halvdelen af kommunerne køber energimærkede produkter og følger Center for Energibesparelsers vejledninger ved indkøb, hvilket også er tilfældet for størstedelen af regionerne.

På bygningsområdet har 69 kommuner og 3 regioner en plan for at gennemføre de energibesparelsesprojekter, som energimærkningen af bygninger anbefaler.

66 kommuner har ikke lavet alle deres energimærker, mens 28 kommuner er færdige med mærkningen. Ingen regioner er helt færdige med deres energimærkning. Af de 66 kommuner er de fleste dog godt i gang, og angiver, at de bliver færdige i 2010. 43 procent af alle kommunale ejendomme mangler at blive mærket, er og det er typisk de små ejendomme (under 1500 m2), der mangler energimærke.

Martin Damm, formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg, glæder sig over kommunernes arbejde:

- Undersøgelsen underbygger vores indtryk af, at kommunerne arbejder aktivt med at spare på energien. Det gælder alle tre områder i vores aftale med klima- og energiministeren, nemlig adfærd, indkøb og bygninger. Det er vi naturligvis meget glade for.

- Hovedindtrykket er, at kommuner og regioner tager energisparearbejdet seriøst, men der er fortsat kommuner og regioner, der mangler at komme op i gear, bl.a. er der stadig en del arbejde med at få energimærkningen på plads. I arbejdet med at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler, er energieffektivitet et af de centrale indsatsområder, så jeg vil gerne opfordre kommunerne og regionerne til at arbejde endnu mere med energieffektivitet de kommende år. Den billigste energi er nu engang den, vi ikke bruger, siger klima- og energiminister Lykke Friis (V).

Energistyrelsen, KL og Danske Regioner drøfter jævnligt aftalen og herigennem også kommunernes og regionernes energispareindsats. Undersøgelsens resultater kommer til at indgå i det videre målrettede arbejde med at styrke energispareindsatsen.

Download undersøgelse

tj

https://www.dknyt.dkartikel/kommunerne-sparer-paa-energien