DK Nyt

Kommunerne sparer på børneområdet uden at skade

Kommunerne tilpasser udgifterne til et faldende børnetal. Økonomisk ansvarlighed, mener KL
5. DEC 2011 7.04

- En hel del af reduktionerne handler om, at kommunerne i disse år er i gang med store tilpasninger og omlægninger af servicen. Når udgifterne falder med 0,5 mia. kr. på skoleområdet handler det fx om, at der er 6.000 færre børn i skolealderen. Desuden gør skoler og dagtilbud bedre brug af administrative fællesskaber og slår ledelserne sammen, så man får færre udgifter til administration. Og på ældreområdet tænkes der i nye teknologiske løsninger. Vi sparer, men vi gør det intelligent, siger KL's formand, Jan Trøjborg (S).

Kommunerne vil i 2012 bruge 245,3 mia. kr. på service til borgerne. Dermed ligger de samlede kommunale budgetter ca. 2,6 mia. kr. under det forudsatte niveau i aftalen for 2012. Samtidig betyder det et fald i serviceudgifterne på ca. 6 mia. kr. siden regnskabet i 2009.

Samtidig investerer kommunerne 20,3 mia. kr. i fremtidens velfærd. Det drejer sig om nye skoler, nye veje og samling af det administrative personale. Det er et historisk højt niveau og er knap fem mia. kr. højere end forudsat i økonomiaftalen.

- Kommunerne er lige nu ved at bygge en lang række nye skoler, og samtidig tager de et stort skridt i retning af at få gjort noget ved efterslæbet på vedligeholdelsen af de kommunale veje. Kommunerne går altså forrest i genopretningen af dansk økonomi, siger Jan Trøjborg.

Foto:http://www.flickr.com/photos/alancleaver/2638883650/sizes/z/in/photostream/

lcl

 

 

https://www.dknyt.dkartikel/kommunerne-sparer-paa-boerneomraadet-uden-at-skade