DK Nyt

Kommuner vil sikre unge bedre overgang fra anbringelse

Med samarbejdet "Min vej hjem" skal anbragte unge sikres god overgang til voksenlivet med afsæt i egne drømme.
2. MAR 2021 8.30

Aarhus, Horsens og Nordfyns kommuner har i samarbejde med Dansk Design Center og Bikubenfonden i 2020 arbejdet på at nytænke indsatsen for at hjælpe unge fra en anbringelse og over i voksenlivet. Med projektet "Min vej hjem" har man arbejdet på nye tiltag, som nu skal testes frem til sommeren 2021. Det oplyser Nordfyns Kommune. 

De tre kommuner har været med til at innovere området og den nuværende praksis med hjælp fra nye metoder og inputs fra eksperter. I indsatserne tages der udgangpunkt i de unge og deres drømme. Fokusset er på at skabe positive relationer og stærke fællesskaber.

- Vi vil gerne yde en anden støtte i overgangen mellem anbringelse og voksenliv, fordi vi kan se, at flere af de anbragte unge, der har været anbragt, mister fodfæste. Vi har ikke været gode nok til at løfte dem ind i job og uddannelse, og derfor er vi optaget af, at mødet mellem os og den enkelte unge er noget, som er positivt, og som de ser frem til, siger formand for Børne- og Ungeudvalget Anja Lund (V).

Ifølge Bikubenfonden bruges der i Danmark årligt 14 mia. kr. på anbragte børn og unge. Men efterfølgende ender mange af de unge i problemer, når de bliver 18 år og skal stå på egne ben. Fonden skriver, at to ud af fem unge hjemløse er tidligere anbragte, og at 44 pct. af anbragte unge, der er født i 1995, som 19-årig har fået en psykiatrisk diagnose.

Kommunale efterværn

Allerede i dag bruger kommunerne efterværn, der skal hjælpe anbragte unge godt videre, når de bliver myndige. Men ifølge "Socialpolitisk Redegørelse 2020" er der stor forskel på de forskellige kommuner, hvor brugen af efterværnsforanstaltninger ved tidligere anbragte kan variere fra 40 pct. til 80 pct.

Med "Min vej hjem" skal kommunerne teste nye løsninger, hvor den unge bliver sat i spil. Bl.a. vil man give de unge et trygt sted at mødes, udvikle redskaber der skal sikre kvaliteten i dialogen, og kommunens handleplaner skal tage udgangspunkt i den unges styrker og drømme. Når projektet slutter til sommer, skal der evalueres og findes erfaringer, man kan bruge i det videre arbejde.

- Vi har snakket med tidligere anbragte unge og har fået indsigt i, at mange anbragte unge oplever, at de bare er en sag, der skal ekspederes, og sådan må det ikke være. Derfor vil vi arbejde med at sætte den unge i centrum på en helt anden måde, end vi gør i dag. Hvor vi før mere har set os selv som et sikkerhedsnet, er vores ambition nu at være en trampolin for de unges livsdrømme, siger Jesper Due Pedersen, chef for Børn og Familie.

mh

 

https://www.dknyt.dkartikel/kommuner-vil-sikre-unge-bedre-overgang-fra-anbringelse