DK Nyt
Kommuner skal selv stå for tilsyn af campingpladser
Foto: Andreas Szlavik, Ritzau Foto

Kommuner skal selv stå for tilsyn af campingpladser

Hver anden kommune har overladt tilsynet med camping­pladser til den private organisation Campingrådet. En udtalelse fra Erhvervsstyrelsen sætter en stopper for den praksis

Omkring halvdelen af kommunerne har hidtil overladt det praktiske arbejde med tilsyn af campingpladser til paraplyorganisationen Campingrådet, men det må de ikke, har Erhvervsstyrelsen afgjort.

Erhvervsstyrelsen mener, at der er risiko for forskelsbehandling af de campingpladser, der ikke er medlem af Campingrådet. Derfor skal kommunerne selv udføre tilsynet uden at inddrage private organisationer.

Det er organisationen F-Camping, der via aktindsigter hos kommunerne dels har afdækket omfanget af Campingrådets involvering, og har klaget over den udbredte praksis til Statsforvaltningen. Statsforvaltningens opgaver er senere overtaget af Ankestyrelsen, og det efter henvendelse herfra, at Erhvervsstyrelsen har afgivet sin udtalelse.

Erhvervsstyrelsen siger god for 'at en brancheorganisation stiller resultater af en egenkontrol af organisationens medlemmer til rådighed for en tilsynsmyndighed under forudsætning af, at medlemmerne er indforstået hermed og er bekendt med at medlemskab er frivilligt', som det hedder i styrelsens udtalelse.

'Men i det omfang, der de facto er sket eller via aftaler mellem kommuner og en privat organisation er sket en hel eller delvis overladelse af sagsforberedelsen for kommunernes tilsyn (myndighedsbehandling) til den private organisation, er det efter Erhvervsstyrelsens opfattelse et forhold, som kræver et klart hjemmelsgrundlag og derfor er i strid med gældende lovgivning,' lyder konklusionen. 

https://www.dknyt.dkartikel/kommuner-skal-selv-sta-for-tilsyn-af-campingpladser